اجرای طرح شیوع شناسی معلولیت و ایجاد سامانه رصد معلولیت در مرکزی

بهمن 18, 1400
162 بازدید

سرپرست بهزیستی استان مرکزی خبر داد؛ اجرای طرح شیوع شناسی معلولیت و ایجاد سامانه رصد معلولیت در مرکزی اراک– سرپرست بهزیستی استان مرکزی از اجرای طرح شیوع معلولیت و ایجاد سامانه رصد معلولیت خبر داد و گفت: این طرح با هدف کلی تعیین شیوع شناسی انواع آسیب‌ها منجر به کم توانی (معلولیت) و شناسایی علل […]

سرپرست بهزیستی استان مرکزی خبر داد؛

اجرای طرح شیوع شناسی معلولیت و ایجاد سامانه رصد معلولیت در مرکزی

اراک– سرپرست بهزیستی استان مرکزی از اجرای طرح شیوع معلولیت و ایجاد سامانه رصد معلولیت خبر داد و گفت: این طرح با هدف کلی تعیین شیوع شناسی انواع آسیب‌ها منجر به کم توانی (معلولیت) و شناسایی علل آسیب های منجر به کم توانی و پیشگیری طراحی و در استان اجرا می شود.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری چشم براه؛ محمد زیدوند اظهار کرد: در همین راستا این طرح می‌تواند بر حسب سه متغیر سن؛ جنس و مکان بررسی شود و آگاهی از میزان شیوع معلولیت ها در هر استان و در نگاه کلی تر کشور؛ می تواند علاوه بر ارزیابی برنامه های پیشگیرانه؛ برنامه ریزی دقیق در حوزه های مختلف آموزشی؛ تجهیزات؛ لوازم و فضای آموزشی برای افراد کم توان انجام شود.

وی اهداف کاربردی این طرح را؛ برنامه ریزی جهت ارتقا مداخلات پیشگیرانه و تعیین اولویت های بهداشتی در برنامه های پیشگیرانه از بیماریهاو مشکلات مرتبط با سلامت ایجاد کننده معلولیت ها با استناد به آمار و اطلاعات کم توانی (معلولیت) و علل ایجاد آن میتوان عنوان کرد.

وی خاطر نشان کرد : این طرح در استان مرکزی درکلیه مناطق شهری وروستایی بر روی ۱۴ هزار نفر که بصورت سیستماتیک وتصادفی انتخاب شده اند از طریق تکمیل پرسشنامه توسط پرسشگرانه آموزش دیده ومورد تایید بهزیستی با مراجعه به درب منازل و اخذ اطلاعات مرتبط اجرا خواهد شد

زیدوند در پایان افزود: افرادی که در غربال اولیه دارای کم توانی در یک یا چند حیطه شناسایی میشوند،جهت ارزیابی دقیقتر و تایید آسیب به به پزشکان آموزش دیده جهت تشخیص و شدت معلولیت ارجاع میشوند و اطلاعات در سامانه رصد معلولیت سازمان بهزیستی ثبت می گردد.