احیا و فعال کردن واحدهای مهم تولیدی نیمه تعطیل در دستور کار قرار دارد

احیا و فعال کردن واحدهای مهم تولیدی نیمه تعطیل در دستور کار قرار دارد
دی 1, 1400
451 بازدید

مدیرکل تعاون؛ کار و رفاه اجتماعی مرکزی مطرح کرد: احیا و فعال کردن واحدهای مهم تولیدی نیمه تعطیل در دستور کار قرار دارد اراک– که مدیر کل تعاون؛ کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی؛ گفت: هدف و رویکرد ما حل مسائل و مشکلات صنایع و تلاش همه جانبه و مستمر جهت احیاء واحدهای نیمه تعطیل […]

مدیرکل تعاون؛ کار و رفاه اجتماعی مرکزی مطرح کرد:

احیا و فعال کردن واحدهای مهم تولیدی نیمه تعطیل در دستور کار قرار دارد

اراک– که مدیر کل تعاون؛ کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی؛ گفت: هدف و رویکرد ما حل مسائل و مشکلات صنایع و تلاش همه جانبه و مستمر جهت احیاء واحدهای نیمه تعطیل و پیشگیری از تعطیلی کارخانه‌های فعال است.

سام دلیری در حاشیه اولین نشست مدیران صنایع استان مرکزی؛ در گفتگو با سایت خبری چشم براه اظهار کرد: هدف و رویکرد ما حل مسائل صنایع استان مرکزی است و تلاش همه جانبه و مستمر جهت مانع شدن از تعطیلی کارخانه ها فعال و همچنین زمان بندی راه اندازی مجدد کارخانه های مهم استان؛ که هم اکنون غیر فعال هستند. وحفظ شرایط موجود مجموعه های فعال می باشد.

وی افزود: در پی بازدیدهای که از صنایع داشتیم به این نتیجه رسیدیم؛ که نشست مشترکی با مدیران صنایع با محوریت تولید؛ اشتغال؛ حمایت و پشتیبانی از کارفرمایان و توقعی که مدیران صنایع از مجموعه تعاون؛ کار و رفاه اجتماعی استان دارند؛ طرح موضوع شود.

ویی اضافه‌کرد: در تحلیلی که از استان انجام شد متوجه شدیم استان ظرفیت های خوبی در زمینه حمایتی و اعتباری و همچنین بیمه‌ای دارد و با طرح موضوعات در شورای راهبردی مدیران صنایع می توانیم در بهبود وضعیت شرایط استان تلاش کنیم.