اختصاصی هفته نامه چشم به راه

اختصاصی هفته نامه چشم به راه
شهریور 8, 1400
454 بازدید

اقازاده استاندار مرکزی ،شهردار کرج نمی‌شود. انتخاب شهردار کرج به هفته آینده موکول شد با راه یافتن سه کاندیدای شهرداری کرج به مرحله بعد، انتخاب نهایی شهردار کرج به هفته آینده موکول شد. از بین آقایان سید علی آقا زاده، کاوه حدادپور، مجید رمضانی، سید علی اکبر میر وکیلی، امیر یزدی و سید مصطفی سعیدی […]

اقازاده استاندار مرکزی ،شهردار کرج نمی‌شود.

انتخاب شهردار کرج به هفته آینده موکول شد

با راه یافتن سه کاندیدای شهرداری کرج به مرحله بعد، انتخاب نهایی شهردار کرج به هفته آینده موکول شد.

از بین آقایان سید علی آقا زاده،
کاوه حدادپور، مجید رمضانی، سید علی اکبر میر وکیلی، امیر یزدی و سید مصطفی سعیدی سیرائی؛
میر وکیلی با هفت رای،

سیرایی با هشت رای

یزدی با ده رای
به مرحله بعد راه یافتند .

جلسه انتخاب شهردار برای بررسی بیشتر سوابق و برنامه‌های کاندیداهای شهرداری کرج به یک شنبه هفته آینده موکول شد.