اعضای کمیته های ۹ گانه هیأت بدمینتون استان مرکزی منصوب شدند.

مرداد 12, 1401
102 بازدید

اعضای کمیته های ۹ گانه هیأت بدمینتون استان مرکزی منصوب شدند.   اراک –پایگاه خبری چشم براه: در احکام جداگانه ای از سوی رئیس هیأت بدمینتون استان مرکزی اعضای کمیته های مختلف این هیأت منصوب شدند. به گزارش خبرنگار پایگاه خبری چشم براه، در این انتصابات، محسن عمرانی به سمت مسئول کمیته پیشکسوتان، سید حسین […]

اعضای کمیته های ۹ گانه هیأت بدمینتون استان مرکزی منصوب شدند.

 

اراک –پایگاه خبری چشم براه:
در احکام جداگانه ای از سوی رئیس هیأت بدمینتون استان مرکزی اعضای کمیته های مختلف این هیأت منصوب شدند.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری چشم براه، در این انتصابات، محسن عمرانی به سمت مسئول کمیته پیشکسوتان، سید حسین عرب به سمت مسئول کمیته داوران، احمدرضا حری به سمت مسئول کمیته مربیان، بابک لریجانی به سمت مسئول کمیته
اقتصاد و بازرگانی محمد جواد فراهانی فرد به سمت مسئول کمیته فنی سعید میرزائی به سمت مسئول کمیته انضباطی مبین حسنی به سمت مسئول کمیته پارابدمینتون
معصومه عباسی به سمت مسئول کمیته فرهنگی و آرزو سادات نوری به سمت مسئول کمیته روابط عمومی هیأت بدمینتون استان مرکزی مصوب و معرفی شدند‌‌.