افزایش ضریب توسعه سرمایه‌گذاری در حوزه عمرانی و رفاهی مدنظر قرار دارد

افزایش ضریب توسعه سرمایه‌گذاری در حوزه عمرانی و رفاهی مدنظر قرار دارد
آذر 19, 1400
405 بازدید

سرپرست سرمایه گذاری شهرداری اراک: افزایش ضریب توسعه سرمایه‌گذاری در حوزه عمرانی و رفاهی مدنظر قرار دارد اراک– سرپرست سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری اراک گفت: شناسایی و بررسی اراضی دارای قابلیت سرمایه‌گذاری و جذب مشارکت های مردمی از اولویت های سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری اراک است. به گزارش […]

سرپرست سرمایه گذاری شهرداری اراک:

افزایش ضریب توسعه سرمایه‌گذاری در حوزه عمرانی و رفاهی مدنظر قرار دارد

اراک– سرپرست سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری اراک گفت: شناسایی و بررسی اراضی دارای قابلیت سرمایه‌گذاری و جذب مشارکت های مردمی از اولویت های سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری اراک است.

به گزارش خبرنگار سایت خبری چشم به راه؛ مهاجرانی در حاشیه بازدید حامد آجرلو رئیس کمیسیون اقتصادی؛ املاک و سرمایه‌گذاری و گردشگری شورای اسلامی اراک؛ از اراضی دارای قابلیت سرمایه‌گذاری شهر اراک؛ با هدف جذب سرمایه گذاری؛ اظهار کرد: به دنبال افزایش ضریب توسعه سرمایه‌گذاری در حوزه عمرانی و رفاهی و خدماتی برای شهروندان هستیم.

وی ادامه داد: یکی از اهداف سازمان؛ بررسی اراضی دارای قابلیت سرمایه‌گذاری می باشد که از این طریق بتوانند نسبت به افزایش ضریب توسعه سرمایه‌گذاری در حوزه عمرانی؛ رفاهی و خدماتی برای شهروندان اقدامات خوبی انجام شود.

مهاجرانی بیان داشت؛ با شناسایی مکان های بیشتر؛ به پروژه‌های بیشتری خواهیم رسید