افزایش ۳۰ درصدی قیمت نان در استان مرکزی از ۲۰ مرداد

افزایش ۳۰ درصدی قیمت نان در استان مرکزی از ۲۰ مرداد
مرداد 28, 1400
2692 بازدید

رئیس اتاق اصناف استان مرکزی : از چهار شنبه ۲۰ مردادماه امسال قیمت نان در استان مرکزی ۳۰ درصد افزایش خواهد یافت که به شرح زیر است: بربری یارانه‌ای با وزن چانه ۵۰۰ گرم۱۰۵۰ تومان بربری نیمه یارانه‌ای با وزن چانه ۵۰۰ گرم ۱۶۵۰ تومان لواش یارانه‌ای با وزن چانه ۱۷۰ گرم ۴۲۰تومان لواش نیمه […]

رئیس اتاق اصناف استان مرکزی :

از چهار شنبه ۲۰ مردادماه امسال قیمت نان در استان مرکزی ۳۰ درصد افزایش خواهد یافت که به شرح زیر است:

بربری یارانه‌ای با وزن چانه ۵۰۰ گرم۱۰۵۰ تومان
بربری نیمه یارانه‌ای با وزن چانه ۵۰۰ گرم ۱۶۵۰ تومان

لواش یارانه‌ای با وزن چانه ۱۷۰ گرم ۴۲۰تومان
لواش نیمه یارانه‌ای با وزن چانه ۱۷۰گرم ۵۲۰ تومان

سنگک یارانه ای سنتی با وزن چانه ۶۵۰گرم ۱۶۵۰ تومان
سنگک نیمه یارانه‌ای سنتی با وزن چانه ۶۵۰گرم ۲۱۰۰ تومان

سنگک یارانه ای ماشینی با وزن چانه ۶۵۰گرم ۱۵۰۰ تومان
سنگک نیمه یارانه ماشینی با وزن چانه ۶۵۰گرم ۲۰۰۰ تومان

تافتون یارانه‌ای با وزن چانه ۲۷۰ گرم ۷۵۰ تومان
تافتون نیمه یارانه‌ای ۲۷۰ گرم ۱۰۰۰ تومان
تافتون نیمه یارانه‌ای با وزن چانه ۱۷۰گرم ۵۲۰ تومان

مشهدی یارانه‌ای با وزن چانه ۴۰۰گرم ۱۰۵۰ تومان
مشهدی نیمه یارانه‌ای با وزن ۴۰۰ گرم ۱۶۵۰تومان