ایجاد اشتغال پایدار؛ حفظ سرمایه‌های موجود و مهیا کردن زمینه سرمایه‌گذاری در اولویت

بهمن 30, 1400
227 بازدید

سرپرست اداره کل تعاون؛ کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی: ایجاد اشتغال پایدار؛ حفظ سرمایه‌های موجود و مهیا کردن زمینه سرمایه‌گذاری در اولویت اراک–سرپرست جدید اداره کل تعاون؛ کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی؛ ضمن بیان اینکه ایجاد اشتغال پایدار؛ حفظ سرمایه‌های موجود و مهیا کردن زمینه سرمایه‌گذاری در اولویت سیاست‌های این دستگاه قرار دارد؛ […]

سرپرست اداره کل تعاون؛ کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی:

ایجاد اشتغال پایدار؛ حفظ سرمایه‌های موجود و مهیا کردن زمینه سرمایه‌گذاری در اولویت

اراک–سرپرست جدید اداره کل تعاون؛ کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی؛ ضمن بیان اینکه ایجاد اشتغال پایدار؛ حفظ سرمایه‌های موجود و مهیا کردن زمینه سرمایه‌گذاری در اولویت سیاست‌های این دستگاه قرار دارد؛ افزود: همه تلاش‌ها در جهت خدمتگزاری به مردم مدنظر است؛ تا با قرار دادن بیانیه گام دوم انقلاب و توصیه‌های مهم و ارزشمند رهبر معظم انقلاب در دولت مردمی گام‌های موثر برداشته شود.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری چشم براه؛ جمشید امیدی سرپرست جدید اداره کل تعاون؛ کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی اظهار کرد: هر فردی در نظام جمهوری اسلامی ایران در هر مسئولیتی رضای خدا و مردم را مدنظر قرار دهد.

وی افزود: وظایف محوله را از جمله استفاده از ظرفیت ها و پتانسیل دستگاه های تابعه؛ در راستای هم افزایی رعایت اصل سه جانبه گرایی امنیت شغلی کارگران؛ صیانت از سرمایه‌های انسانی و مادی؛ تعادل در نظام جبران خدمت کارگران؛ حمایت از شرکت‌های تعاونی و فراهم نمودن زمینه‌های سرمایه‌گذاری در راستای ایجاد اشتغال با هدف موفقیت و کسب نتایجی که موجبات رضایت خداوند باشد را به بهترین شکل انجام دهیم.

براساس این گزارش؛ در پایان از زحمات بهزاد سام دلیری مدیر کل سابق اداره تعاون؛ کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی تقدیر شد و جمشید امیدی به عنوان سرپرست اداره کل منصوب و معرفی گردید.