بازدید وزیر از کارخانه واگن پارس

اسفند 12, 1400
327 بازدید

بازدید وزیر از کارخانه واگن پارس اراک–پایگاه خبری چشم براه: وزیر مسکن و شهرسازی کشورمان؛ درجریان سفر یک روزه خود به استان مرکزی اراک؛ از شرکت واگن پارس پارس اراک بارید کرد. واز نزدیک با فعالیت این واحد ارزشمند تولیدی آشنا شد. دراین بازید استاندار مرکزی؛ کریمی واصفری نمایندگان مردم اراک در مجلس وزیر مسکن […]

بازدید وزیر از کارخانه واگن پارس

اراک–پایگاه خبری چشم براه: وزیر مسکن و شهرسازی کشورمان؛ درجریان سفر یک روزه خود به استان مرکزی اراک؛ از شرکت واگن پارس پارس اراک بارید کرد. واز نزدیک با فعالیت این واحد ارزشمند تولیدی آشنا شد.
دراین بازید استاندار مرکزی؛ کریمی واصفری نمایندگان مردم اراک در مجلس وزیر مسکن و شهرسازی کشورمان را همراهی کردند.