تفاهم نامه همکاري کارگاه هاي صنايع دستي براي زندانيان مواد مخدر در استان مرکزي

تفاهم نامه همکاري کارگاه هاي صنايع دستي براي زندانيان مواد مخدر در استان مرکزي
خرداد 24, 1400
711 بازدید

تفاهم نامه همکاري کارگاه هاي صنايع دستي براي زندانيان مواد مخدر در استان مرکزي چشم براه: در شرايطي که موضوع آسيب‌ هاي اجتماعي و ناهنجاري‌ هاي برآمده از فقر، بيکاري و اعتياد و…در راس مشکلات موجود در کشورمان قرار دارد؛ واقعيات آماري نشان مي ‌دهد که درصد بالايي از زندانيان به‌ دليل نداشتن شغل و […]

تفاهم نامه همکاري

کارگاه هاي صنايع دستي براي زندانيان مواد مخدر در استان مرکزي

چشم براه: در شرايطي که موضوع آسيب‌ هاي اجتماعي و ناهنجاري‌ هاي برآمده از فقر، بيکاري و اعتياد و…در راس مشکلات موجود در کشورمان قرار دارد؛ واقعيات آماري نشان مي ‌دهد که درصد بالايي از زندانيان به‌ دليل نداشتن شغل و بيکاري به اعمال خلاف و بزهکاري روي آورده ‌اند، الگويي که نشان مي ‌دهد کسب درآمد و داشتن شغل در کاهش آسيب‌ هاي اجتماعي و انحراف در جامعه تاثير بسيار زيادي دارد.

در اين راستا اداره کل ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي استان مرکزي و پليس مبارزه با مواد مخدر فرماندهي انتظامي اين استان، تفاهم نامه همکاري براي ايجاد کارگاه هاي صنايع دستي براي زندانيان مواد مخدر امضا کردند.

به گزارش چشم براه اين تفاهم نامه همکاري با هدف افزايش تعامل و تقويت همکاري هاي اين دو دستگاه به امضاي عليرضا ايزدي مديرکل ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي استان مرکزي و سرهنگ رضا جنگي ،رئيس پليس مبارزه با مواد مخدر فرماندهي انتظامي اين استان رسيده است.

برگزاري همايش ها و ميزگرد هاي تخصصي، تقويت تعامل و افزايش همکاري ها، همکاري براي برپايي نمايشگاه ها، تهيه و تدوين متون آموزشي به صورت مشترک، استفاده از ظرفيت هاي هر دو سازمان براي کاهش آسيب هاي اجتماعي، آموزش تهيه صنايع دستي با هدف پيشگيري از اعتياد، برپايي کلاس هاي آموزش صنايع دستي براي زندانيان مرتبط با مواد مخدر، کمک به امرار معاش معتادان بهبود يافته و خانواده زندانيان مواد مخدر با برپايي کارگاه هاي آموزش صنايع دستي و … از مهمترين بندهاي اين تفاهم نامه همکاري است.

عليرضا ايزدي مديرکل ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي استان مرکزي در حاشيه امضاي اين تفاهم نامه گفت: «اميدوارم با عملياتي شدن بندهاي اين تفاهم نامه بتوانيم گام موثري براي کاهش آسيب هاي اجتماعي و کمک به معتادان بهبود يافته و خانواده هاي زندانيان مواد مخدر برداريم.»

وي افزود:«بي کاري مهمترين علت گرايش افراد به مواد مخدر است که توجه به صنايع دستي و نيز گردشگري مي تواند به ايجاد اشتغال و درآمدزايي براي افراد موثر باشد.»

ايزدي خاطرنشان کرد: «يکي از مشکلاتي که افراد بعد از درمان و بهبودي از مواد مخدر با آن روبه رو هستند، مشکل اشتغال است که همين موضوع مي تواند باعث شود تا افراد مجددا به مصرف مواد مخدر گرايش پيدا کنند، از اين رو آموزش صنايع دستي مي تواند يک گام موثر براي ايجاد اشتغال و درآمدزايي براي معتادان بهبود يافته و خانواده هاي آنان و زندانيان مواد مخدر باشد.»