حضور۴ بانوی داور استان مرکزی در پیکارهای انتخابی تیم ملی کاراته بانوان کشور

حضور۴ بانوی داور استان مرکزی در پیکارهای انتخابی تیم ملی کاراته بانوان کشور
اسفند 27, 1401
401 بازدید

حضور۴ بانوی داور استان مرکزی در پیکارهای انتخابی تیم ملی کاراته بانوان کشور اراک–پایگاه خبری چشم براه: درلیست اسامی داوران حاضر در پیکارهای انتخابی تیم ملی کاراته بانوان کشور که در استان همدان جریان دارد، اسامی خانم‌ها الحسینی، رفیعی، علیمرادی و احمدی از استان مرکزی جهت قضاوت این پیکارها به چشم می خورد. به گزارش […]

حضور۴ بانوی داور استان مرکزی در پیکارهای انتخابی تیم ملی کاراته بانوان کشور

اراک–پایگاه خبری چشم براه:
درلیست اسامی داوران حاضر در پیکارهای انتخابی تیم ملی کاراته بانوان کشور که در استان همدان جریان دارد، اسامی خانم‌ها الحسینی، رفیعی، علیمرادی و احمدی از استان مرکزی جهت قضاوت این پیکارها به چشم می خورد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری چشم براه، در سال های اخیر هیأت کاراته استان مرکزی نه تنها در حوزه ورزش قهرمانی و رقابت های برون مرزی فعالیت چشمگیر و جهانی و بین‌المللی دارد، بلکه در حوزه قضاوت هم در جایگاه رفیعی قرار گرفته است. آن هم در حوزه ورزش بانوان. آن هم در حوزه ورزش رزمی. در همین راستا طی سال های اخیر با تلاش اعضای این هیأت و حمایت های مدیرکل توانمند وقت، بسیاری از داوران کاراته این استان حضورشان در رقابت های داخلی و خارجی چشمگیر بوده است. در همین راستا، نام چهار تن از داوران ارزنده بانوان کاراته استان مرکزی در پیکارهای انتخابی تیم ملی کاراته بانوان کشور به نام های الحسینی، رفیعی، علیمرادی و احمدی جهت قضاوت به چشم می خورد.