دادستان کل کشور: استفاده از مرخصی برای مرتکبان جرائم خشن ممنوع است

دادستان کل کشور: استفاده از مرخصی برای مرتکبان جرائم خشن ممنوع است
شهریور 16, 1401
21 بازدید

اخبار کشور؛ دادستان کل کشور: استفاده از مرخصی برای مرتکبان جرائم خشن ممنوع است   اراک–پایگاه خبری چشم براه: به گزارش خبرنگار پایگاه خبری چشم براه، به نقل از خبرفوری، دادستان کل کشور گفت:احکام برای افراد مرتکب جرایم خشن باز دارنده و عبرت آموز باشد، استفاده این افراد از مرخصی در مدت زمانی که در […]

اخبار کشور؛

دادستان کل کشور: استفاده از مرخصی برای مرتکبان جرائم خشن ممنوع است

 

اراک–پایگاه خبری چشم براه:
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری چشم براه، به نقل از خبرفوری، دادستان کل کشور گفت:احکام برای افراد مرتکب جرایم خشن باز دارنده و عبرت آموز باشد، استفاده این افراد از مرخصی در مدت زمانی که در زندان هستند ممنوع است و اشد مجازات گریبان آنها را خواهد گرفت.