دوران بد زبانی با خبرنگاران گذشته است

اسفند 3, 1400
191 بازدید

سخنگوی دولت: دوران بد زبانی با خبرنگاران گذشته است   اراک– پایگاه خبری چشم براه: آیاروزهای نگرانی خبرنگاران و برخوردهای ناپسند و نامتعارف وبدزبانی برخی از مسئولان نظام جمهوری اسلامی ایران با خبرنگاران روزهای پایانی خود را طی می کند.؟! به گزارش پایگاه خبری چشم براه؛ به نقل از رسانه ها؛ سخنگوی دولت بارهادر مصاحبه […]

سخنگوی دولت:

دوران بد زبانی با خبرنگاران گذشته است

 

اراک– پایگاه خبری چشم براه: آیاروزهای نگرانی خبرنگاران و برخوردهای ناپسند و نامتعارف وبدزبانی برخی از مسئولان نظام جمهوری اسلامی ایران با خبرنگاران روزهای پایانی خود را طی می کند.؟!

به گزارش پایگاه خبری چشم براه؛ به نقل از رسانه ها؛ سخنگوی دولت بارهادر مصاحبه ها خود تاکید کرده است؛ که دوران بد زبانی با خبرنگاران گذشته است.
علی بهادری جهرمی نیز تاکید دارد که دولت مردمی؛ پاسخگو و حفظ کرامت خبرنگاران از سوی دولتمردان ضروری است.

پایگاه خبری چشم براه: امیدواریم این گفته ها در قالب عمل تحقق پیدا کند. همانند بسیاری از پیشنهادات و اظهارنظرهای دولت مردان؛ در بوته فراموشی و کم رنگی قرار نگیرد.