رئیس سازمان حمل و نقل شهرداری ساوه نایب رئیس هیات مدیره اتحادیه سازمان های حمل و نقل بار شهری کشور شد

رئیس سازمان حمل و نقل شهرداری ساوه نایب رئیس هیات مدیره اتحادیه سازمان های حمل و نقل بار شهری کشور شد
آبان 3, 1402
68 بازدید

روابط عمومی خبرداد، رئیس سازمان حمل و نقل شهرداری ساوه نایب رئیس هیات مدیره اتحادیه سازمان های حمل و نقل بار شهری کشور شد   ساوه –خبرگزاری چشم براه: رئیس سازمان حمل و نقل شهرداری ساوه نایب رئیس هیات مدیره اتحادیه سازمان های حمل و نقل بار شهری کشور شد به گزارش خبرگزاری چشم براه […]

روابط عمومی خبرداد،

رئیس سازمان حمل و نقل شهرداری ساوه نایب رئیس هیات مدیره اتحادیه سازمان های حمل و نقل بار شهری کشور شد

 

ساوه –خبرگزاری چشم براه:
رئیس سازمان حمل و نقل شهرداری ساوه نایب رئیس هیات مدیره اتحادیه سازمان های حمل و نقل بار شهری کشور شد
به گزارش خبرگزاری چشم براه به نقل از روابط عمومی سازمان حمل و نقل شهرداری ساوه؛ در برگزاری سومین مجمع عمومی اتحادیه حمل و نقل بار درون شهری کشور در سازمان شهرداری‌ها و دهیاری ها در تهران، که به منظور انتخاب اعضای هیأت مدیره جدید انجام گردید، مهندس علی اصغر آرمیده با اخذ اکثریت آراء به عضویت هیات مدیره اتحادیه سازمان های بار شهری کشور به مدت ۲ سال انتخاب شد.
براساس این گزارش، همچنین در جلسه هیات مدیره که بلافاصله بعد از پایان جلسه مجمع برگزار گردید، سیدسجاد انوشه، معاون شهرداری های سازمان شهرداری ها به سمت رئیس هیات مدیره و علی اصغر آرمیده به سمت نایب رئیس هیأت مدیره و سید محمدحسین سیف السادات معاون اسبق اتحادیه حمل و نقل همگانی کشور به سمت مدیر عامل اتحادیه بار انتخاب شدند.