رئیس شورای اسلامی شهر اراک: توسعه ورزش و زیرساخت های آن نیازهای انکارناپذیر جامعه پویاست

رئیس شورای اسلامی شهر اراک: توسعه ورزش و زیرساخت های آن نیازهای انکارناپذیر جامعه پویاست
شهریور 25, 1400
413 بازدید

اراک –رئیس شورای اسلامی شهر اراک گفت: توسعه ورزش و زیرساخت‌های آن در کشور به ویژه در اراک از نیازها و ضرورت های انکارناپذیر جامعه امروز است، و این مهم در دستور کار شورای ششم قرار دارد. به گزارش خبرنگار سایت خبری چشم به راه، سید وحید میرنظامی در آیین بهره برداری از نخستین سایت […]

اراک –رئیس شورای اسلامی شهر اراک گفت: توسعه ورزش و زیرساخت‌های آن در کشور به ویژه در اراک از نیازها و ضرورت های انکارناپذیر جامعه امروز است، و این مهم در دستور کار شورای ششم قرار دارد.

به گزارش خبرنگار سایت خبری چشم به راه، سید وحید میرنظامی در آیین بهره برداری از نخستین سایت زمین ورزش های ساحلی اراک اظهار کرد: در جامعه جوانان کشور به ویژه در شرایط کرونایی، یکی از نیازها و ضرورت هایی که ایجاب می‌کند با آن بپردازیم مقوله ورزش و فرهنگ است. تا از طریق این مؤلفه ها بتوان شور و نشاط اجتماعی را در جوانان و اقشار مختلف مردم زنده و پویا نگه داشت.

وی ادامه داد: متاسفانه بر اساس آمار آسیب‌های اجتماعی افزایش یافته است. و همین پدیده گرفتاری ها و صدمات زیادی برای اقشار مختلف در جامعه پدید آورده است.

رئیس شورای اسلامی شهر اراک خاطرنشان کرد: در همین راستا و با این باور و اعتقاد که مسائل فرهنگی و ورزشی می تواند در کاهش آسیب های اجتماعی بسیار موثر واقع شود، در حوزه مسائل فرهنگی و ورزشی اهتمام ویژه داریم و سعی می‌کنیم تا از طریق مسائل فرهنگی و ورزشی شور و نشاط در جامعه به ویژه در میان جوانان افزایش یابد.

وی اضافه کرد: بر همین اساس در حوزه مسأئل ورزشی و فرهنگی، برنامه ریزی های مناسب در دستور در کار شورای ششم قرار دارد.

میرنظامی خاطرنشان کرد: البته اراک، در حوزه ورزش و مسائل فرهنگی با پیشینه ای که دارد از پتانسیل های خوبی برخوردار است که آن ها باید به فعل درآیند. امیدواریم در حوزه ها یاد شده در دورن خدمت در شورای اسلامی، کارنامه درخشان و قابل قبول به جا بگذاریم.