رئیس کمیته مینی فوتبال انجمن ورزش همگانی کارگری منصوب شد

شهریور 20, 1401
64 بازدید

رئیس کمیته مینی فوتبال انجمن ورزش همگانی کارگری منصوب شد   اراک –پایگاه خبری چشم براه: در حکمی از سوی‌ مجید اسدی رئيس هیات ورزش کارگری استان مرکزی سبحان رسولی به سمت رئيس افتخاری کمیته مینی فوتبال انجمن ورزش‌های همگانی هیات ورزش های کارگری استان منصوب شد . براساس این گزارش؛ دربخشی ازحکم آمده است، […]

رئیس کمیته مینی فوتبال انجمن ورزش همگانی کارگری منصوب شد

 

اراک –پایگاه خبری چشم براه:
در حکمی از سوی‌ مجید اسدی رئيس هیات ورزش کارگری استان مرکزی سبحان رسولی به سمت رئيس افتخاری کمیته مینی فوتبال انجمن ورزش‌های همگانی هیات ورزش های کارگری استان منصوب شد .

براساس این گزارش؛ دربخشی ازحکم آمده است، با عنایت به تجربیات و تعهد و علاقمند شما با هدف توسعه ورزش کارگری وبر اساس این حکم به سمت رئیس افتخاری کمیته انجمن ورزش های همگانی هیأت ورزش کارگری منصوب می شوید.
امید است در توسعه ورزش موفق ومؤید باشید.