راه اندازی تکنیک lHc تشخیص تومورهای سرطانی بیمارستان آیت الله خوانساری اراک

راه اندازی تکنیک lHc تشخیص تومورهای سرطانی بیمارستان آیت الله خوانساری اراک
مهر 14, 1400
194 بازدید

  اراک– رئیس بیمارستان آیت الله خوانساری اراک گفت: تکنیک lH c تشخیص تومورهای سرطانی دراین بیمارستان راه اندازی شد که این تکنیکی است که پاتولوژیست برای تشخیص سرطان ها استفاده می شود. به گزارش خبرنگار سایت خبری چشم به راه، دکتر آذین احمری گفت: این مرکز درمانی سانتر اصلی درمان سرطان استان و غرب […]

 

اراک– رئیس بیمارستان آیت الله خوانساری اراک گفت: تکنیک lH c تشخیص تومورهای سرطانی دراین بیمارستان راه اندازی شد که این تکنیکی است که پاتولوژیست برای تشخیص سرطان ها استفاده می شود.
به گزارش خبرنگار سایت خبری چشم به راه، دکتر آذین احمری گفت: این مرکز درمانی سانتر اصلی درمان سرطان استان و غرب کشور محسوب می‌شود و نقش زیادی در درمان تعداد زیادی از بیماران و مراجعه کننده به این مرکز دارد و امیدهای بسیاری از هموطنان به این بیمارستان و خدماتی که ارائه می دهند، است.
وی افزود: در همین راستا، پاتولوژی نقش بسیار مهمی در تشخیص بیماری‌ها دارد و به همین منظور با راه اندازی تکنیک IHC که قبلاً در مراکز دولتی وجود نداشت، توانستیم در حوزه تشخیص و افتراق تومورهای سرطانی با تعرفه دولتی برای اولین بار در استان مرکزی موفقیت چشمگیری را به دست آوریم.
وی تاکید کرد: تکنیک IHC تکنیکی است که پاتولوژیست برای تشخیص سرطان ها استفاده می کند و زمانی که نمونه بیمار به مرکز انتقال داده می‌شود، ممکن است در زیر میکروسکوپ به صورت چندین بیماری یکسان دیده شود و این تکنیک باعث افتراق این بیماری ها از همدیگر می شوند چرا که بیماری ها درمان و پیش آگهی های متفاوتی دارند.

دکتر محدثه حاجیان، پاتولوژیست بیمارستان آیت الله خوانساری اراک نیز گفت: ایمونوهیستوشیمی (immunohistochemistry) که به اختصار IHC نیز نامیده می شود ترکیبی از هیستولوژی و ایمونولوژی است؛ در آزمایشگاه های تشخیص طبی در بخش پاتولوژی از ایمونوهیستوشیمی به عنوان یکی از راه های اصلی برای بررسی حضور بیومارکرها در بافت به منظور تشخیص سرطان ها مطالعه فرآیند پاتوژنز بیماری‌ها تشخیص ماهیت سلولها و نوع بافت  تعیین اولیه یا متاستاتیک بودن توده موارد پروگنوستیک و اهداف درمانی استفاده می شود. در آزمایشگاه های تحقیقاتی نیز برای بررسی انواع مارکرهای داخل سلولی و خارج سلولی استفاده می شود. در شکل زیر لکه های قهوه ای رنگ سلول های بیان کننده گیرنده استروژن (ER ) هستند که در تشخیص سرطان پستان کاربرد دارد

برچسب‌ها: