سرپرست تربیت بدنی آلومینیوم ایران منصوب شد

سرپرست تربیت بدنی آلومینیوم ایران منصوب شد
تیر 10, 1401
343 بازدید

سرپرست تربیت بدنی آلومینیوم ایران منصوب شد اراک– پایگاه خبری چشم براه: در حکمی از سوی مدیرعامل شرکت آلومینیوم ایران، احمد حسینخانی به سمت سرپرست مدیریت تربیت بدنی شرکت آلومینیوم ایران منصوب شد. به گزارش پایگاه خبری چشم براه، در حکم انتصاب سرپرست جدید تربیت بدنی شرکت آلومینیوم ایران آمده است، نظر به مراتب ارزیابی […]

سرپرست تربیت بدنی آلومینیوم ایران منصوب شد

اراک– پایگاه خبری چشم براه:
در حکمی از سوی مدیرعامل شرکت آلومینیوم ایران، احمد حسینخانی به سمت سرپرست مدیریت تربیت بدنی شرکت آلومینیوم ایران منصوب شد.

به گزارش پایگاه خبری چشم براه، در حکم انتصاب سرپرست جدید تربیت بدنی شرکت آلومینیوم ایران آمده است، نظر به مراتب ارزیابی از شایستگی و تجارب ارزشمند جنابعالی، به موجب این حکم به سمت سرپرست مدیریت تربیت بدنی منصوب می‌شوید. امید است با استعانت از خداوند متعال و بهره گیری از رهنمودهای وسیاست های هیئت مدیره، در راستای گسترش روز افزون و توسعه ورزش شرکت و با همدلی و وفاق در ایفای وظایف محوله موفق و مؤید باشید.
گفتنی است پیش از این سبحانی در این سمت فعالیت داشت.