سرپرست دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی منصوب شد

مرداد 20, 1401
214 بازدید

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی منصوب شد اراک — پایگاه خبری چشم براه: در حکمی از سوی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور، علیرضا امانی به سمت سرپرست جدید دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی استان مرکزی منصوب شد. گفتنی است پیش از این سید محمد جمالیان عهده‌دار این سمت بود.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی منصوب شد

اراک — پایگاه خبری چشم براه:

در حکمی از سوی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور، علیرضا امانی به سمت سرپرست جدید دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی استان مرکزی منصوب شد.

گفتنی است پیش از این سید محمد جمالیان عهده‌دار این سمت بود.