سرپرست مدیریت سرمایه انسانی شهرداری اراک منصوب شد

آذر 15, 1401
49 بازدید

سرپرست مدیریت سرمایه انسانی شهرداری اراک منصوب شد اراک-پایگاه خبری چشم براه: در حکمی از سوی شهردار اراک، محرم قربانی به سمت سرپرست مدیریت سرمایه انسانی شهرداری اراک منصوب به گزارش خبرنگار خبرگزاری چشم براه به نقل از اداره ارتباطات وبین الملل شهرداری اراک، درمتن حکم آمده است: به موجب این ابلاغ و با توجه […]

سرپرست مدیریت سرمایه انسانی شهرداری اراک منصوب شد

اراک-پایگاه خبری چشم براه:
در حکمی از سوی شهردار اراک، محرم قربانی به سمت سرپرست مدیریت سرمایه انسانی شهرداری اراک منصوب
به گزارش خبرنگار خبرگزاری چشم براه به نقل از اداره ارتباطات وبین الملل شهرداری اراک، درمتن حکم آمده است:
به موجب این ابلاغ و با توجه به تجارب ارزشمند ،جنابعالی با حفظ پست ثابت سازمانی، به سمت سرپرست مدیریت سرمایه انسانی شهرداری اراک منصوب می گردید.امید است،با استعانت از خداوند متعال و بهره گیری از تجربیات کسب شده و روش های نوین مدیریتی، در انجام امور محوله، همواره موفق و موید باشید.
همچنین از زحمات مجتبی امیدی در زمان تصدی مدیریت سرمایه انسانی شهرداری، تقدیر و تجلیل شد