سرپرست گروه توسعه ورزش قهرمانی استان مرکزی منصوب شد

سرپرست گروه توسعه ورزش قهرمانی استان مرکزی منصوب شد
آبان 25, 1400
489 بازدید

سرپرست گروه توسعه ورزش قهرمانی استان مرکزی منصوب شد اراک– بر اساس حکمی از سوی مدیرکل ورزش و جوانان استان مرکزی؛ مهدی یزدی به عنوان سرپرست گروه توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای استان مرکزی منصوب شد. به گزارش خبرنگار سایت خبری چشم براه؛ در حکم انتصاب سرپرست جدید گروه توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای استان […]

سرپرست گروه توسعه ورزش قهرمانی استان مرکزی منصوب شد

اراک– بر اساس حکمی از سوی مدیرکل ورزش و جوانان استان مرکزی؛ مهدی یزدی به عنوان سرپرست گروه توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای استان مرکزی منصوب شد.

به گزارش خبرنگار سایت خبری چشم براه؛ در حکم انتصاب سرپرست جدید گروه توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای استان مرکزی آمده است؛: نظر به سوابق و تجارب جنابعالی؛ متکی بر روحیه خدمت گذاری در پرتو مدیریتی صمیمانه و تعامل سازنده با همکاران و بهره گیری از ظرفیت و پتانسیل های حوزه ورزش قهرمانی و حرفه ای در راستای اهداف و سیاست‌های وزارت متنوع بستری مناسب برای خدمت رسانی صادقانه فراهم گردد.

گفتنی است؛ قبل از این؛ ابوالفضل یوسفی به عنوان مسئول گروه توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای استان مرکزی در خدمت ورزش استان بود.