سيد علي آقازاده ، خنثي کننده مين هاي تخريب تفرقه افکني هاي سردار فضاي نسبتا آرام استان را به کوره ي التهابات سياسي مبدل نسازيد

خرداد 24, 1400
455 بازدید

++++++++++ سيد علي آقازاده ، خنثي کننده مين هاي تخريب تفرقه افکني هاي سردار فضاي نسبتا آرام استان را به کوره ي التهابات سياسي مبدل نسازيد گروه سياسي: مديري که سرحد توان خود را در رسيدگي به مشکلات مرتبط با حوزه هاي مختلف استانِ تحت مديريت خود که صنعتي بودن آن افزون بر همه ي […]

++++++++++

سيد علي آقازاده ، خنثي کننده مين هاي تخريب
تفرقه افکني هاي سردار
فضاي نسبتا آرام استان را به کوره ي التهابات سياسي مبدل نسازيد

گروه سياسي: مديري که سرحد توان خود را در رسيدگي به مشکلات مرتبط با حوزه هاي مختلف استانِ تحت مديريت خود که صنعتي بودن آن افزون بر همه ي مسئوليت هاي مشروح است هزينه مي کند و فردي که در کارنامه فعاليتي خود، مسئوليت واحد  فرهنگي جهاد سازندگي عنفوان انقلاب و همچنين مسئوليت امور مشارکت‌هاي بنياد مستضعفان را در سال هاي 58 و 59 داشته است؛ قطعا نسبت به ارزش هاي انساني مملکت خود هرگز بي تفاوت نبوده و نخواهد بود.
عملکرد مردي از جنس عدالت که نه تنها مورد پذيرش جامعه ي خردمند خواهد بود که حتي موجبات خنثي کردن ناآرامي هاي فضاي سياسي و کارگري جامعه ي پيراموني را فراهم آورده ستودني است.
در پسِ تمامِ جريان سازي ها و تخريب هاي غيرمنصفانه و به دور از اخلاق که در فضاي حقيقي و مجازي بر عليه مدير ارشد استان و منتخبان منصوب به وي رخ داد، اکنون انرژي و هم افزايي استان بر ايجاد ارتباط بيشتر با مردم و با تمرکز بر حل مشکلات شهروندان شهري و روستايي در هر يک از حوزه ها و رسيدگي به امور مهم اجرايي متمرکز شده است.
هرازگاهي که برخي افراد، ساز ناکوک خود را بر تارک استان مي کوبند و با کج خلقي،فضاي نسبتا آرام استان را به کوره ي التهابات سياسي مبدل مي سازند؛ اي کاش اين واقعيت و حقيقتِ پنهان بر همگان آشکار بشود که مديريتي از جنس شکيبايي و خردمندي است که توانسته سرپوشي بر همه ي التهابات کارگري و ناآرامي هاي سياسي در استان باشد؛ وگرنه سلسله ي پرونده سازي هاي کارگري به واسطه ي مشکلات واحدهاي بحراني ناشي از واگذاري هاي غلط، همچنان ادامه داشت؛ که البته هنوز اين قائله خاتمه نيافته است.
انتظار مي رود پيامد اين خلوص نيّت، صرف امور مهم تري از قبيل معيشت مردم و کاهش نرخ بيکاري در استان و رايزني براي جذب سرمايه گذار باشد؛ نه نامه نگاري هاي بي اساس و مکاتبات مغرضانه و تنش زا از سوي برخي افراد.
اعلي حضراتي که معتقديد براساس قانون، نظارت از وظايف اصلي يک شهروند است؛ عالي جناباني که مي فرماييد استاندار مرکزي کارنامه قابل قبولي نداشته است؛ اگر انتظار بر اين است که استاندار مرکزي در نوع نگاه خود به مسائل مديريتي، تجديد نظر کند، بايد گفت امروز، روز دعوا نيست بلکه خدمت به مردم بايد الويت کاري همه مسئولان کشور باشد.
کساني که معتقدند  استاندار مرکزي، ضعيف‌ترين استاندار تاريخ استان است، عملکرد شفاف استاندار در طول 4 سال حضور در استان صنعتي و پر بحران مرکزي را به حق داوري کنند؛ و در تقابل با مدير ارشد استان برنخيزند و براي حفظ شان و حيثيت استان هم که شده،تمرکز خود را بر همسويي نهند و بر هم عقيدگي خود در مسائلي اينچنيني، پايبند باشند و دوباره تجربه ي تلخ بدعهدي را تَکرار نکنند.
اين روي سخن را به آناني مي داريم که همواره سعي دارند از آب گل آلود، ماهي صيد نمايند.معادله ي روابط برخي چهره هاي به ظاهر آشکار رسانه اي و در عمل، پنهان در ويلايي تفرشي با برخي نمايندگان منتخب بر همگان روشن است؛ اما اينکه از شِکرآبِ روابط نماينده عالي دولت با برخي چهره هاي منتخب، شهدِ تفرقه بنوشي و بنوشاني، تنها از عهده ي کسي برمي آيد که خود در ملاقات هاي محرمانه با برخي مديران واحدهاي بزرگ نفتي استان با مهندسيِ تخريبِ وجهه برخي نمايندگان، سعي در باج خواهي و باج گيري دارد؛ که بازنده ي مذاکرات نيز شده است.
بايد به عاليجناب گفت: اگر براي معرفي پتانسيل هاي کشاورزي و صنعتي استان از سوي استاندار،تحصيلات تخصصي در حوزه هاي صنعت ، کشاورزي و سياسي نياز است، پس قائدتا مي بايست، داراي تخصص هايي از قبيل روزنامه نگاري، بيزنس، تجارت و مواردي از اين قبيل باشيد که پس از بازنشستگي از دوره خدمت مقدّس، پرواز بر شاخه هاي مختلف را تجربه نموده ايد.
با احترام به کسوتِ بازنشستگيتان، جايگاه مقامات ارشد روزنامه نگاري و فعالان رسانه اي را تضعيف و تقابل با رسانه هاي حرفه اي را کليد زده ايد.
بايد گفت همين استانداري که حضرت والا، وي را زير سوال برنده ي انتخابات مجلس مي دانيد با بکارگيري تمام پتانسيل ها در استان، سعي در ايجاد فضاي جدي و اميدوارانه ي انتخابات در اوج بي اعتمادي اجتماعي به مجلس کرد.
جناح بازي و حمله به مجلس را قلم غيرتخصصي رسانه اي نماها آغاز کرده اند.
پيشنهاد مي شود به عواقب موضع گيري بي اساس در حمايت از نمايندگاني که برخي چهره ها برايشان محلي از اعراب ندارد و در تقابل با استاندار  بينديشيد؛ چراکه در يارکشي ناشيانه عمل کرده و رکب خورده ايد.
کسي که مدعي بي تجربگي سياسي استاندار است بي تجربگي رسانه اي را تجربه نمي کند و هوشمندانه پاي ميزهاي مذاکرات باج خواهي حاضر مي شود.
بايد جسورانه گفت رَداي يک فعال رسانه که چشم و‌گوش بيناي جامعه است بر تن همگان اندازه نيست.
به افرادي که فاقد تخصص هستند  پيشنهاد مي شود با بيش از چند ده سال سن، اين سمت را به اهلش واگذار ، و به فکر ِآخرت خود باشيد.
“هيچ صيّادي از جوي حقيري که به گودالي مي‌ريزد، مرواريدي صيد نخواهد کرد”

 

+++++++++