فعالیت ۵۳ کانون سلامت محله محور با ۴ رویکرد سلامت اجتماعی

دی 10, 1400
458 بازدید

مدیر امور اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی اراک خبر داد؛ فعالیت ۵۳ کانون سلامت محله محور با ۴ رویکرد سلامت اجتماعی   اراک– مدیر امور اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی اراک؛ ضمن بیان اینکه وجود تفکر محل محور می‌تواند در بهبود شرایط سلامت و درمان جامعه موثر باشد؛ گفت: هم اکنون در سطح دانشگاه علوم پزشکی ۵۳ […]

مدیر امور اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی اراک خبر داد؛

فعالیت ۵۳ کانون سلامت محله محور با ۴ رویکرد سلامت اجتماعی

 

اراک– مدیر امور اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی اراک؛ ضمن بیان اینکه وجود تفکر محل محور می‌تواند در بهبود شرایط سلامت و درمان جامعه موثر باشد؛ گفت: هم اکنون در سطح دانشگاه علوم پزشکی ۵۳ کانون سلامت محله محور با ۴ رویکرد سلامت اجتماعی فعال است.

به گزارش خبرنگار سایت خبری چشم براه؛ ریتا ظهیری افزود: کانون‌های سلامت محله؛ بزرگان محله در آنها سهیم هستند و با ۴ رویکرد سلامت اجتماعی؛ سلامت روانی؛ سلامت جسمانی و سلامت معنوی برای حل مشکلات مردم تشکیل شده است.

مدیر امور اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی اراک با بیان اینکه کانون‌های سلامت محله؛ بیش از ۳ هزار عضو در دانشگاه اراک دارند؛ افزود: تمام ظرفیت های مورد نیاز کانون‌های سلامت از منابع بیرون دانشگاه می‌باشد.