محوطه تاریخی خورهه، یادگار روزگار اشکانی

آبان 21, 1401
81 بازدید

آثار تاریخی استان مرکزی، محوطه تاریخی خورهه، یادگار روزگار اشکانی   اراک –پایگاه خبری چشم براه: محوطه تاریخی خورهه که یادگاری از روزگاران اشکانی به شمار می‌رود،این محوطه دارای یک بنای اصلی است که یک کاخ حاکم‌نشین محلی این دوره تاریخی محسوب می‌شود. بنا دارای ایوانی است که از ۶ ستون سنگی با سرستون “ایونیک” […]

آثار تاریخی استان مرکزی،

محوطه تاریخی خورهه، یادگار روزگار اشکانی

 

اراک –پایگاه خبری چشم براه:
محوطه تاریخی خورهه که یادگاری از روزگاران اشکانی به شمار می‌رود،این محوطه دارای یک بنای اصلی است که یک کاخ حاکم‌نشین محلی این دوره تاریخی محسوب می‌شود.
بنا دارای ایوانی است که از ۶ ستون سنگی با سرستون “ایونیک” احداث شده است.
از آنجا که تعداد زیادی از بناهای دوره اشکانی در خارج از مرزهای ایران امروزی واقع شده‌اند این بنا به لحاظ آنکه از معدود بناهایی است که در داخل مرزهای ایران امروزی واقع شده است از اهمیت فراوانی برخوردار است.