مدير کل بي عمل «استاندارد» رفت و استان مرکزي زير مجموعه قم شد!

مدير کل بي عمل «استاندارد»  رفت و استان مرکزي زير مجموعه قم شد!
تیر 20, 1400
1684 بازدید

جعفریان مدیر کل «استاندارد» غالب شده مثلاً بومی به استان خودش (استان گیلان) رفت و اراک زیر مجوعه قم شد! یکی از مدیران موفق و پویا و بومی استان مرکزی خانم دکتر سها بود که متاسفانه به علت حسادت و ترس خانم پیروز بخت رییس وقت سازمان ملی استاندارد و همکاری بدخواهان و مافیا حوزه […]

جعفریان مدیر کل «استاندارد» غالب شده مثلاً بومی به استان خودش (استان گیلان) رفت و اراک زیر مجوعه قم شد!
یکی از مدیران موفق و پویا و بومی استان مرکزی خانم دکتر سها بود که متاسفانه به علت حسادت و ترس خانم پیروز بخت رییس وقت سازمان ملی استاندارد و همکاری بدخواهان و مافیا حوزه استاندارد شبانه برکنار شد، جعفریان گیلانی بعنوان مدیر کل مثلاً بومی معرفی شد که گفته میشد ایشان از سمت مادری اهل ساوه هستند اما در شناسنامه ایشان چیز دیگری بود و فارغ از این نگاه بومی بودن یعنی شناخت و زندگی در این استان که ایشان به هیچ عنوان شامل نمیشد.
طی حکمی از سوی رئیس سازمان ملی استاندارد ایران،مجید آوری فرد سرپرست اداره کل استاندارد استان مرکزی شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد استان مرکزی ، طی حکمی از سوی غلامرضا شریعتی، رئیس سازمان ملی استاندارد ایران، “مجید آوری فرد” مدیر کل استاندارد استان قم با حفظ سمت، به عنوان سرپرست اداره کل استاندارد استان مرکزی منصوب شد و به این ترتیب استان مرکزی زیر مجموعه استان قم شد.