مروجین فرهنگ و ارشاد جامعه، در برگزاری کنگره کربلایی کاظم ساروقی اهتمام ورزند

مروجین فرهنگ و ارشاد جامعه، در برگزاری کنگره کربلایی کاظم ساروقی اهتمام ورزند
آبان 13, 1400
387 بازدید

در دیدار محمد حسن آصفری با وزیر فرهنگ و ارشاد مطرح شد: مروجین فرهنگ و ارشاد جامعه، در برگزاری کنگره کربلایی کاظم ساروقی اهتمام ورزند اراک–نماینده مردم اراک ،کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی در دیدار با اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نسبت به توجه ویژه به شهر ساروق به عنوان زادگاه معجزه […]

در دیدار محمد حسن آصفری با وزیر فرهنگ و ارشاد مطرح شد:
مروجین فرهنگ و ارشاد جامعه، در برگزاری کنگره کربلایی کاظم ساروقی اهتمام ورزند

اراک–نماینده مردم اراک ،کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی در دیدار با اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نسبت به توجه ویژه به شهر ساروق به عنوان زادگاه معجزه بزرگ قرآنی کربلایی کاظم ساروقی و وجود آستان مقدس امامزادگان واجب التعظیم ۷۲ تن ساروق ،تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار سایت خبری چشم براه، به نقل از روابط عمومی دفتر ارتباطات نماینده مردم اراک؛خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی؛ در این نشست اسماعیلی به معاونت قرآنی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دستور داد نسبت به موضوع ساروق توجه ویژه داشته باشند تا بتوانند در راستای معرفی شخصیت کربلایی کاظم ساروقی و امامزادگان ۷۲تن ساروق اقدام کنند.