مسابقات چند جانبه اسکیت سرعت دختران و پسران در محلات پایافت

آبان 24, 1400
505 بازدید

مسابقات چند جانبه اسکیت سرعت دختران و پسران در محلات پایافت اراک– مسابقات چند جانبه اسکیت سرعت پایه گرامیداشت هفته دانش آموز باشد باشرکت تیم های اراک؛خمین؛ محلات و نیم ور به میزبانی محلات در دوبخش دختران و پسران بصورت گروهی و انفرادی برگزار شد که در نهایت ؛در بخش دختران در رده سني ٩٧: […]

مسابقات چند جانبه اسکیت سرعت دختران و پسران در محلات پایافت

اراک– مسابقات چند جانبه اسکیت سرعت پایه گرامیداشت هفته دانش آموز باشد باشرکت تیم های اراک؛خمین؛ محلات و نیم ور به میزبانی محلات در دوبخش دختران و پسران بصورت گروهی و انفرادی برگزار شد که در نهایت ؛در بخش دختران در رده سني ٩٧:
آيمااعطالهي اول انفرادي_اول گروهي
يلدا يارمحمدي دوم انفرادي_دوم گروهي
رده سني٩٤_٩٥:
گندم احمدي _ سوم انفرادي
ونيلاعبدالحسيني دوم گروهي
رده سني ٩٣:
پرياصفري سوم انفرادي_سوم گروهي
رده سني ٩٢:
نادياكريمي سوم گروهي
رده سني٩٠_٩١:
آيسان محمدي اول انفرادي_دوم گروهي
رده سني ٨٨_٨٩:
زهراحيدري دوم انفرادي_اول گروهي
و در بخش پسران در رده سني :

۹۴_۹۵: اميرعلي علويان دوم انفرادي_دوم گروهي
رده سني ٩١_٩٢:
اميرعباس بابايي اول انفرادي_اول گروهي
پرهام آبسواران سوم انفرادي_سوم گروهي را کسب کردند .