مسابقات کاراته سبک های کنترل-کاتا و کومیته بانوان دراراک پایان یافت

اردیبهشت 9, 1401
546 بازدید

مسابقات کاراته سبک های کنترل-کاتا و کومیته بانوان دراراک پایان یافت اراک-پایگاه خبری چشم براه: مسابقات سبک های کنترل در دوبخش کاتا و کومیته بانوان اراک با عنوان جام رمضان برگزاری که در نهایت نتایج زیر بدست آمده: در بخش کومیته وزن ۵۰ – قهوه ای مشکی امید بزرگسال سوگند صمصامی اول محدثه رضایی دوم […]

مسابقات کاراته سبک های کنترل-کاتا و کومیته بانوان دراراک پایان یافت

اراک-پایگاه خبری چشم براه:
مسابقات سبک های کنترل در دوبخش کاتا و کومیته بانوان اراک با عنوان جام رمضان برگزاری که در نهایت نتایج زیر بدست آمده:
در بخش کومیته
وزن ۵۰ – قهوه ای مشکی امید بزرگسال
سوگند صمصامی اول
محدثه رضایی دوم
فاطمه ارجمند و فرزانه حاج نقدی سوم

امید بزرگسال ۵۵- مهسا رمضانی اول کبری محمدی دوم و محدثه احمدی سوم

جوانان۴۸- رنگی: مهسا عابدی اول سوگند جودکی دوم و فائزه بهرامی سوم

جوانان زیر قهوه‌ای 48کیلوگرم- مبینا مومنه فرد اول، زینب هاشمی دوم؛
زهرا فریدونی وبیتا رشیدبطور سوم مشترک

جوانان ۵۳ -قهوه ای–ستایش سلیمی اول؛ زهرا دوست‌محمدی دوم
زکیه بهرامی و آرزو موگویی بطور مشترک سوم مشترک

منفی ۵۳ رنگی جوانان– مریم نعیمی اول
سنا پروینی دوم ومائده شمسی خانی سوم
منفی ۵۹ جوانان زیر قهوه ای
مهدیس فیروزی اول، زهرا مرزوقی دوم و فاطیما تنهایی سوم
59-جوانان رنگی، ستایش حسینی اول
فاطمه سادات موسوی دوم
پارمیدا رضایی و
فاطمه سادات موسوی بطور مشترک سوم
منفی ۵۹ جوانان بالای قهوه‌ای–زهرا سادات حیدری اول؛ روژینا لونی دوم
عسل منتصر و فاطمه عسگری سوم مشترک
جوانان مثبت ۵۹ قهوه ای مشکی-زهراخرمی اول؛مهسا غریبی دوم
نازنین صبوری وبهاره رضایی سوم مشترک
نوجوانان مثبت ۴۵ زیر قهوه ای:
سارا شکری اول؛ مینا رحمتی دوم
زهرا چمن پیدا و مائده رضایی سوم مشترک

رده ۱۱ تا ۱۳ سال رنگی مثبت ۴۵:
ام البنین گودرزی اول؛ پریا صفری دوم
فاطمه سادات میرهاشمی وهستی قربانی سوم مشترک

نوجوانان ۴۵+: معصومه درویشی اول
غزل مومنی دوم؛پرنیان بابایی وفاطمه امینی فر سوم مشترک
رده ۱۱ تا ۱۳ سال زیر قهوه‌ای :مبینا امیدی اول؛ آتنا سلطانی دوم؛ستایش احمدی ونازنین زهرا بابایی سوم مشترک
رده نوجوانان قهوه ای مشکی +45:
باران احمدلو اول ؛پریسا یوسفی دوم؛
محدثه مختاری و مهدیس حیدری سوم مشترک
زیر ۱۱ سال رنگی -۲۵:آیلین رمضانی اول؛
پریامومنی دوم و سارینا اکبری سوم
زیر11سال رنگی -۲۵:نازنین‌زهرا بخشی اول؛سونیا فردوسی دوم وحلما محبی سوم
متولدین ۹۰ به بعد -۲۵: آتریسا فرهمندی اول؛یکتا صیدی دوم وریحانه سوم
سبز ابی بنفش -25: ایلما ابوالمعصومی اول، مهریما ملکی دوم، باران شکوه فرد
یاسمین زهرا نبینی سوم مشترک
-۳۵ رنگی90به بالا:پونه خاندان اول,
مهسیما کریمی دوم؛ زینب میرزایی
ستاره خسروی سوم مشترک

زیر ۱۱ سال رنگی ۹۰ به بالا-35:
نازنین کاشی اول؛صبا سادات حسینی دوم ؛نازنین زینب کریمی و
نازنین فاطمه غضنفری سوم مشترک

زیر ۱۱ سال رنگی-35:
عطریا عاجلو اول؛یسنا صبوری دوم و
زهرا قلعه‌نویی سوم

نـونهالان 35- رنگی :سهی ابوالمعصومی اول؛ مهلافراهانی دوم؛
زهرا ابوالحسنی و مهشید مطلبی سوم مشترک
۹۰ به بعد رنگی 35+:معصومه نصیری اول؛ زهره خدادادی دوم؛فاطمه یحیایی و حنانه محبی سوم مشترک
زیر ۱۱ سال مثبت ۳۵ :صدف صادقی اول؛ساینا خاندان دوم وزهرا حاج فرج الله سوم
۱۱ سال رنگی مثبت ۳۵: کیانا فرجی اول
سوگند حسین بیگی دوم
محیا خاندان سوم

زیر ۱۱ رنگی مثبت ۳۵: ثنا زندی اول؛
مهسا کریمی دوم؛ مروارید رستمی سوم
زیر ۱۱ سال رنگی -۳۰
کیمی خوا خلیلی اول، اسما زمانی نژاد دوم ، هانا بهبود وفاطمه بهرامی سوم مشترک
زیر ۱۱ سال رنگی -۳۰:
مائده عابدینی اول؛عطیه فیروزی دوم و
مهدیس قربانی سوم

نوجوانان منفی ۳۵:
راضیه عباسی اول ؛آنیتا شکیب نیا دوم؛
مائده عباسی ودیانا ملکی سوم مشترک
نوجوانان ۱۱ تا ۱۳ سال؛
ثنا سلیمانی اول؛ زهرا داوری دوم ؛
نازنین زهرا مرادی و زهرا صفری سوم مشترک
نوجوانان زیر قهوه‌ای -۴۰:
سوگند شیخی اول؛ سنا وفایی دوم
زهرا سهل آبادی و الناز جوان شیرگیر سوم مشترک
نوجوانان زیر قهوه‌ای -۴۰:
زینب کرمی اول؛ دنیا خاندان دوم،
رها رهبرزاده وصبورا آقایی سوم مشترک
نوجوانان -۴۰:
الینا سلطانی اول؛آرمیتا شکیب نیا دوم ؛
نادیا طالب‌زاده ومهسا سبحانی سوم مشترک
نوجوانان -۴۰ قهوه ای مشکی:
هستی هفته خانک اول؛ دریا طیبی دوم؛
گلسا علیپور و نیوشا آهنگرانی سوم مشترک
نوجوانان منفی ۴۵ زیر قهوه ای:
نیایش روحانی فرد اول؛ نازنین ولدخانی دوم،یگانه ابراهیمی و مهسا رضایی سوم مشترک
نوجوانان منفی ۴۵ زیر قهوه ای:
نورا هاشمی اول؛ فاطمه زهرا فرامرزی دوم؛ فاطمه نمکی وفرانک آهنگران سوم مشترک

نوجوانان مثبت ۴۵ زیر قهوه‌ای:
سارا شکری اول؛ مبینا رحمتی دوم؛
زهرا چمن پیدا و مائده رضایی سوم مشترک
نوجوانان زیر قهوه ای مثبت ۴۵:
ام البنین گودرزی اول؛ پریا صفری دوم؛
فاطمه سادات میر هاشمی و
هستی قربانی سوم مشترک
نوجوانان مثبت ۴۵ زیر قهوه ای:
معصومه درویشی اول؛غزل مومنی دوم
پرنیان بابایی وفاطمه امینی فر سوم مشترک

نوجوانان مثبت ۴۵ زیر قهوه ای:
مبینا امیدی اول؛ آتنا سلطانی دوم؛
ستایش احمدی و نازنین زهرا بابایی سوم مشترک
نوجوانان قهوه ای مشکی مثبت ۴۵:
باران احمد لو اول؛ پریسا یوسفی دوم؛
محدثه مختاری و مهدیس حیدری سوم مشترک
نونهالان منفی ۲۵ :ستایش اشرافیان اول؛ اسرا یوسفی دوم و آیناز جوانشیر سوم
مشکی زیر ۱۱ سال:سیما مقصودی اول
فاطمه سادات حسینی دوم
مشکات رونقی و
پانیذ مهرنیا سوم مشترک