مشاور امور هماهنگی و اجرائی و سرپرست دفتر ریاست دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی منصوب شد

مشاور امور هماهنگی و اجرائی و سرپرست دفتر ریاست دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی منصوب شد
شهریور 14, 1401
22 بازدید

مشاور امور هماهنگی و اجرائی و سرپرست دفتر ریاست دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی منصوب شد   اراک –پایگاه خبری چشم براه: در حکمی از سوی علیرضا امانی سرپرست دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی، عبدالصمد صمدی به عنوان مشاور امور هماهنگی و اجرائی و سرپرست دفتر ریاست دانشگاه منصوب و از زحمات و تلاش های […]

مشاور امور هماهنگی و اجرائی و سرپرست دفتر ریاست دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی منصوب شد

 

اراک –پایگاه خبری چشم براه:
در حکمی از سوی علیرضا امانی سرپرست دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی، عبدالصمد صمدی به عنوان مشاور امور هماهنگی و اجرائی و سرپرست دفتر ریاست دانشگاه منصوب و از زحمات و تلاش های محسن بندی تقدیر شد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری چشم براه؛ به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی؛ معاون توسعه دانشگاه علوم پزشکی اراک، معاون توسعه دانشکده علوم پزشکی خمین، مدیریت بیمارستان آیت الله خوانساری و آیت الله طالقانی از سوابق مشاور جدید امور هماهنگی و اجرائی و سرپرست دفتر ریاست دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی است.