مشاور عالی سرپرست دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی منصوب شد 

مشاور عالی سرپرست دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی منصوب شد 
مهر 17, 1401
35 بازدید

مشاور عالی سرپرست دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی منصوب شد     اراک –پایگاه خبری چشم براه: در حکمی از سوی امانی سرپرست دانشگاه علوم پزشکی اراک، هادی محمدی به عنوان مشاور عالی سرپرست دانشگاه منصوب شد.

مشاور عالی سرپرست دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی منصوب شد

 

 

اراک –پایگاه خبری چشم براه:

در حکمی از سوی امانی سرپرست دانشگاه علوم پزشکی اراک، هادی محمدی به عنوان مشاور عالی سرپرست دانشگاه منصوب شد.