معرفی مدیرعامل جدید باشگاه آلومینیوم اراک

معرفی مدیرعامل جدید باشگاه آلومینیوم اراک
شهریور 8, 1400
1005 بازدید

حمید مهرابی به سمت سابق خود بازگشت. به گزارش هفته نامه چشم به راه در اولین جلسه هیات مدیره باشگاه آلومینیوم با ترکیب جدید، حمید محرابی به عنوان مدیرعامل جدید باشگاه انتخاب شد. همچنین نقی نائیجی عضو جایگزین عباسی، امروز به عنوان رئیس و مصطفی رضایی به عنوان نایب رئیس هیات مدیره باشگاه آلومینیوم اراک […]

حمید مهرابی به سمت سابق خود بازگشت.

به گزارش هفته نامه چشم به راه در اولین جلسه هیات مدیره باشگاه آلومینیوم با ترکیب جدید، حمید محرابی به عنوان مدیرعامل جدید باشگاه انتخاب شد.
همچنین نقی نائیجی عضو جایگزین عباسی، امروز به عنوان رئیس و مصطفی رضایی به عنوان نایب رئیس هیات مدیره باشگاه آلومینیوم اراک انتخاب شدند.
در این جلسه مقرر شد مدیرعامل جدید لیست گزینه‌های مورد نظر برای سرمربیگری تیم آلومینیوم را بررسی و نتیجه را در اولین فرصت به هیات مدیره اعلام کند.