میثاق با شهدا

میثاق با شهدا
مهر 29, 1400
456 بازدید

میثاق با شهدا به گزارش خبرنگار سایت خبری چشم براه، وزیر ورزش وجوانان پس از ورود به ساوه، قبل بازدید وافتتاح پروژه ها با خون شهدا میثاق کرد.  

میثاق با شهدا

به گزارش خبرنگار سایت خبری چشم براه، وزیر ورزش وجوانان پس از ورود به ساوه، قبل بازدید وافتتاح پروژه ها با خون شهدا میثاق کرد.