پیکارهای قهرمانی جوجیتسو استان مرکزی با شناخت نفرات برتر در اراک پایان یافت

پیکارهای قهرمانی جوجیتسو استان مرکزی با شناخت نفرات برتر در اراک پایان یافت
آبان 29, 1400
1116 بازدید

پیکارهای قهرمانی جوجیتسو استان مرکزی با شناخت نفرات برتر در اراک پایان یافت اراک– مسابقات قهرمانی جوجیتسو استان مرکزی در دو استایل برزیلی و فایت (ژاپنی) در اراک برگزار شد. به گزارش خبرنگار سایت خبری چشم براه؛ مسابقات قهرمانی جو جیتسون استان مرکزی با شرکت ۵۰ ورزشکار در اوزان مختلف و رده سنی جوانان بزرگسالان […]

پیکارهای قهرمانی جوجیتسو استان مرکزی با شناخت نفرات برتر در اراک پایان یافت

اراک– مسابقات قهرمانی جوجیتسو استان مرکزی در دو استایل برزیلی و فایت (ژاپنی) در اراک برگزار شد.

به گزارش خبرنگار سایت خبری چشم براه؛ مسابقات قهرمانی جو جیتسون استان مرکزی با شرکت ۵۰ ورزشکار در اوزان مختلف و رده سنی جوانان بزرگسالان و پیشکسوتان در خانه جودو مجموعه ورزشی شهدای پنجم مرداد اراک برگزار شد؛ که در نهایت در رشته فایت (ژاپنی) بزرگسالان؛ در وزن ۶۲ کیلوگرم؛ محسن فریدونی مقام نخست را کسب کردو عباس نجفی در جایگاه دوم ایستاد.
وزن ۶۹ کیلوگرم؛ مهدی بیات و طه احسانبخش اول و دوم شدند.
وزن ۷۷ کیلوگرم؛ علیرضا جباری و احمدرضا شاهین‌فر به ترتیب عناوین اول و دوم را به دست آوردند.
وزن ۹۴ کیلوگرم؛ علی سبزی اول شد و محمد شفیعی به نایب قهرمانی دست یافت.
وزن به اضافه ۹۴ کیلوگرم؛ علی آقازیارتی و امیر حسین چگینی به ترتیب بر سکوی اول و دوم ایستادند.

در رده سنی جوانان
وزن ۴۶ کیلوگرم؛ معراج رخشانی در جایگاه نخست قرار گرفت و علی اصغر ساوه ای مقام دوم را کسب کرد.

وزن ۶۲ کیلوگرم؛ علی نجفی و محمد ذوالفقاری اول و دوم شدند.
وزن ۶۹ کیلوگرم؛ علی آخوندی و یاسین میقانی به ترتیب مقام های اول و دوم را کسب کردند.

در رشته برزیلی در رده سنی جوانان
وزن ۶۲ کیلوگر محسن ذوالفقاری اول شد و محمد مهدی رضایی در جایگاه دوم ایستاد.
در وزن ۶۹ کیلوگرم؛ علی آخوندی و یاسین میقانی اول و دوم شدند.
وزن ۷۷ کیلوگرم؛ پوریا رضایی؛ محمد بهمنی و امیرحسین افشاری به ترتیب مقام های اول تا سوم را کسب کردند.
وزن ۸۵ کیلوگرم؛ رضا احمدی و امین طولانی به ترتیب اول و دوم شدند امیر محسن رضایی هم سوم شد.
رده سنی بزرگسالان
وزن ۶۲ کیلوگرم؛ عباس نجفی؛ امیر حسین پناهی و محسن فریدونی اول تا سوم شدند.
وزن ۸۵ کیلوگرم؛ محمد جواد رضایی و عرفان سبحانی مقام اول و دوم را به خود اختصاص دادند و علیرضا طولانی سوم شد.
وزن ۹۴ کیلوگرم؛ محسن ابراهیمی؛ سیدحسن ذکر یا و علی خاندانی اول تا سوم شدند.
وزن به اضافه ۹۴ کیلوگرم؛ محمد جعفر ساوه ای؛ محمد بنیادی و علی آقازیارتی مقام اول تا سوم را کسب کردند.
وزن ۷۷ کیلوگرم؛ محمد درخشان اول شد؛ محمد رضا حسینی وجباری به ترتیب دوم و سوم شدند.
رده سنی پیشکسوتان وزن به اضافه ۹۴کیلوگرم؛ رضا کمانی برسکوی نخست ایستاد.
گفتنی است؛ رضا شفیعی مسول جوجیتسو استان مرکزی براین پیکارها نظارت داشت.