کوی امام علی(ع) با اتصال به کمربندی شمالی، از بن بست خارج می شود

کوی امام علی(ع) با اتصال به کمربندی شمالی، از بن بست خارج می شود
خرداد 25, 1400
456 بازدید

بیاتیان، شهردار اراک خبر داد: کوی امام علی(ع) با اتصال به کمربندی شمالی، از بن بست خارج می شود 🔵به گزارش چشم به راه، بیاتیان، شهردار اراک، در خصوص احداث دوربرگردان انتهای ۲۰ متری کوی امام علی(ع)، گفت: بنا بر درخواست های مردمی و بررسی های بعمل آمده توسط کارشناسان ترافیکی و با عنایت به […]

بیاتیان، شهردار اراک خبر داد: کوی امام علی(ع) با اتصال به کمربندی شمالی، از بن بست خارج می شود 🔵به گزارش چشم به راه، بیاتیان، شهردار اراک، در خصوص احداث دوربرگردان انتهای ۲۰ متری کوی امام علی(ع)، گفت: بنا بر درخواست های مردمی و بررسی های بعمل آمده توسط کارشناسان ترافیکی و با عنایت به طرح جامع ترافیک شهر اراک، یکی از مهم ترین عوامل ترافیکی شهر، احداث شریان های شهری است که با احداث تقاطع های میدان مقاومت، شهید صیدی، پل فراهان و رینگ شهری آرامستان، این مسیرهای شهری کامل می شود و بعد از آن نیاز است که اتصالات عبوری ترافیکی ایمن بین مناطق مسکونی و معابر پر تردد شهری با این رینگ ها را داشته باشیم که از تردد سفر در مرکز شهر کاسته شود. 🔴وی افزود: یکی از پروژه هایی که در شورای ترافیک استان مورد بررسی و تصویب قرار گرفته، احداث یک دوربرگردان همسطح در بلوار امام علی(ع) ( بالا دست کوی امام علی(ع)) و یک مسیر ۲۵۰ متری است که در دستور کار شهرداری قرار گرفته و عملیات عمرانی آن شامل سنگ برداری و خاکبرداری آغاز شده است.لازم به ذکر است، احداث این مسیر و دوربرگردان، باعث خروج کوی امام علی (ع) از بن بست و اتصال آن به کمربندی