۲شهربازی در اراک پلمب شدند/ تجهیزات تفریحی مشمول استاندارد اجباری اند

خرداد 17, 1401
168 بازدید

سرپرست استاندارد مرکزی خبر داد، ۲ شهربازی در اراک پلمب شدند/ تجهیزات تفریحی مشمول استاندارد اجباری اند   اراک–پایگاه خبری چشم براه: سرپرست اداره کل استاندارد استان مرکزی از پلمپ ۲شهربازی در اجرای طرح ضربتی در اراک خبر داد و گفت: در راستای اجرای طرح ضربتی نظارت بر شهر بازی ها و تجهیزات بازی در […]

سرپرست استاندارد مرکزی خبر داد،

۲ شهربازی در اراک پلمب شدند/ تجهیزات تفریحی مشمول استاندارد اجباری اند

 

اراک–پایگاه خبری چشم براه:
سرپرست اداره کل استاندارد استان مرکزی از پلمپ ۲شهربازی در اجرای طرح ضربتی در اراک خبر داد و گفت: در راستای اجرای طرح ضربتی نظارت بر شهر بازی ها و تجهیزات بازی در مرکزی این دو شهر بازی پلمپ شدند.

به گزارش پایگاه خبری چشم براه به نقل از روابط عمومی اداره کل استاندارد استان مرکزی، سید سعید میرنظامی با اشاره به اجرای طرح ضربتی نظارت بر شهربازی ها و تجهیزات بازی، و پلمپ دوشهربازی دراراک افزود: علیرغم پیگیری های کارشناسان اداره کل مربوطه و نیز اخطار به بهره برداران در خصوص ممنوعیت فعالیت کلیه تجهیزات به دلیل عدم اخذ مجوز بهره برداری، توسط بازرسان استاندارد پلمب شد.

وی ادامه داد: کارشناسان اداره کل با شناسایی اماکن فاقد مجوز بهره برداری معتبر از این اداره کل در بوستان های استان مرکزی، تجهیزات تفریحی مستقر در این اماکن را پلمب می کنند.

گفتنی است همه تجهیزات تفریحی مشمول استاندارد اجباری اند و بهره برداران این اماکن باید تصویر مجوز بهره برداری معتبر خود را در معرض دید مراجعین و در مجاورت تجهیزات تفریحی نصب نمایند؛ این مطالبه، حق مسلم عموم مردم است.