۲ انتصاب در دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی

شهریور 24, 1401
591 بازدید

۲ انتصاب در دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی سرپرست امور حقوقی دانشگاه علوم پزشکی منصوب شد اراک –پایگاه خبری چشم براه: در حکمی از سوی سرپرست دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی؛ سید جواد رضائی با حفظ سمت به سمت سرپرست امور حقوقی و قراردادهای دانشگاه علوم پزشکی اراک منصوب شد و از زحمات و تلاش‌های […]

۲ انتصاب در دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی

سرپرست امور حقوقی دانشگاه علوم پزشکی منصوب شد

اراک –پایگاه خبری چشم براه:
در حکمی از سوی سرپرست دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی؛ سید جواد رضائی با حفظ سمت به سمت سرپرست امور حقوقی و قراردادهای دانشگاه علوم پزشکی اراک منصوب شد و از زحمات و تلاش‌های مصطفی اسفینی تقدیر گردید.
گفتنی است، رئیس دفتر ریاست دانشگاه و مدیر دانشجویان از جمله سوابق وی باشد.

سرپرست نماینده رئیس دانشگاه در پروژه بیمارستان ولیعصر (عج) اراک منصوب شد

در حکمی از سوی سرپرست دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی؛ علیرضا صادقی به عنوان نماینده رئیس دانشگاه در پروژه ساخت بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) اراک منصوب شد.
گفتنی است مدیریت اداره بازرسی، ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات دانشگاه و مدیریت بیمارستان امیرالمومنین (ع) از جمله سوابق وی به شمار می رود.