۲ انتصاب در دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی

آبان 12, 1401
195 بازدید

۲ انتصاب در دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی اراک –پایگاه خبری چشم براه: انتصاب نماینده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در هیات نظارت بر تشکل های اسلامی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اراک وسر پرست دبیر خانه هیأت امنای دانشگاه علوم پزشکی اراک به گزارش خبرنگار پایگاه خبری چشم براه، به […]

۲ انتصاب در دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی

اراک –پایگاه خبری چشم براه:
انتصاب نماینده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در هیات نظارت بر تشکل های اسلامی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اراک وسر پرست دبیر خانه هیأت امنای دانشگاه علوم پزشکی اراک
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری چشم براه، به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی، به پیشنهاد امانی سرپرست دانشگاه علوم پزشکی اراک و در حکمی از سوی بهرام عین اللهی وزیر بهداشت، علیرضا غفوری به عنوان نماینده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در هیات نظارت بر تشکل های اسلامی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اراک منصوب شد.
براساس این گزارش همچنین درحکمی از سوی امانی سرپرست دانشگاه علوم پزشکی اراک، فاطمه رودبارانی به سمت سرپرست دبیرخانه هیات امناء دانشگاه منصوب و از زحمات و تلاش های رضا ابراهیمی تقدیر و وقدردانی شد.