۳انتصاب در هیأت بدنسازی و پرورش اندام استان مرکزی

خرداد 6, 1401
222 بازدید

۳انتصاب در هیأت بدنسازی و پرورش اندام استان مرکزی   اراک– پایگاه خبری چشم براه: در احکام جداگانه از سوی سرپرست هیأت بدنسازی و پرورش اندام استان مرکزی، دبیر کمیته انضباطی هیأت مرکزی، رئیس کمیته انضباطی و دبیر کمیته انضباطی هیأت شهرستان اراک منصوب شدند. به گزارش پایگاه خبری چشم براه، در احکام جداگانه سرپرست […]

۳انتصاب در هیأت بدنسازی و پرورش اندام استان مرکزی

 

اراک– پایگاه خبری چشم براه:
در احکام جداگانه از سوی سرپرست هیأت بدنسازی و پرورش اندام استان مرکزی، دبیر کمیته انضباطی هیأت مرکزی، رئیس کمیته انضباطی و دبیر کمیته انضباطی هیأت شهرستان اراک منصوب شدند.

به گزارش پایگاه خبری چشم براه، در احکام جداگانه سرپرست هیأت بدنسازی و پرورش اندام استان مرکزی، محمد خلیلی به عنوان دبیر کمیته انضباطی هیأت بدنسازی و پرورش اندام استان مرکزی، احمد همتی به عنوان رئیس کمیته انضباطی و حسین اسکندری به عنوان دبیر کمیته انضباطی هیأت بدنسازی و پرورش اندام شهرستان اراک منصوب و مشغول به کار شدند.