۳ انتصاب در هیٱت بدنسازی و پرورش اندام استان مرکزی

۳ انتصاب در هیٱت بدنسازی و پرورش اندام استان مرکزی
دی 17, 1400
519 بازدید

۳ انتصاب در هیٱت بدنسازی و پرورش اندام استان مرکزی اراک– در حکمی از سوی رئیس هیٱت بدنسازی و پرورش اندام استان مرکزی آقامحمدی به عنوان رئیس هیٱت بدنسازی و پرورش اندام شهرستان کمیجان منصوب شد. به گزارش خبرنگار سایت خبری چشم براه؛ همچنین در احکام جداگانه از سوی رئیس هیٱت بدنسازی و پرورش اندام […]

۳ انتصاب در هیٱت بدنسازی و پرورش اندام استان مرکزی

اراک– در حکمی از سوی رئیس هیٱت بدنسازی و پرورش اندام استان مرکزی آقامحمدی به عنوان رئیس هیٱت بدنسازی و پرورش اندام شهرستان کمیجان منصوب شد.

به گزارش خبرنگار سایت خبری چشم براه؛ همچنین در احکام جداگانه از سوی رئیس هیٱت بدنسازی و پرورش اندام استان مرکزی؛ نگهبان و حاجی آبادی به ترتیب به عنوان رئیس و دبیر کمیته فنی هیٱت بدنسازی و پرورش اندام استان مرکزی منصوب شدند.