اکثر اعضا به روند مدیریت شهری انتقاد دارند 

اکثر اعضا به روند مدیریت شهری انتقاد دارند 
تیر 1, 1401
159 بازدید

خسروانی عضوشورای شهراراک ، اکثر اعضا به روند مدیریت شهری انتقاد دارند عضو شورا نماینده مردم است و طبق قانون حق نظارت و سوال دارد و می تواند انتقاد کند و این انتقاد اگر بر اساس قانون و مستندات باشد نشانه سلامت نفس و پیگیر بودن عضو شوراست و چه بسا این انتقادات به بهبود […]

خسروانی عضوشورای شهراراک ،

اکثر اعضا به روند مدیریت شهری انتقاد دارند

عضو شورا نماینده مردم است و طبق قانون حق نظارت و سوال دارد و می تواند انتقاد کند و این انتقاد اگر بر اساس قانون و مستندات باشد نشانه سلامت نفس و پیگیر بودن عضو شوراست و چه بسا این انتقادات به بهبود امور و حل مسائل کمک خواهد کرد و بر عکس اگر با این انتقادات برخورد قهری شود و پاسخ درخور و مناسب داده نشود به افزایش تنش و بن بست در کار منجر خواهد شد.
نارضایتی از عملکرد شهرداری یک امر مشهودی ست که نیازی به تحقیق و بررسی ندارد.اکثریت اعضا به روند مدیریت شهر انتقاد دارند و اعتقاد دارم که سرعت خدمت رسانی باید شتاب بیشتری بگیرد.
لذا این نارضایتی خود را در طرح چندین سوال از سوی 7 نفر از اعضای شورا نشان داد که این سوالات طبق قانون به صورت شفاهی و مکتوب در قالب تذکر، به شهردار محترم ابلاغ شد و ایشان فرصت دارند که به این سوالات پاسخ دهند که طی یک ماه اخیر به برخی از آنها پاسخ داده شده ولی بخش زیادی از سوالات بی پاسخ مانده است.
هر چند که مدت زمان قانونی پاسخ به سوالات تمام شده اما به دلیل تعداد زیاد سوالات،هنوز منتظر پاسخ ها هستیم.در مرحله بعد ما پاسخ های شهردار را بررسی می کنیم و اگر سوالات قانع کننده بود که روند متوقف خواهد شد و اگر نباشد باید وارد طرح سوال از شهردار بشویم که ایشان فرصت پیدا می کنند در صحن علنی به سوالات پاسخ دهند.در مرحله بعد رای گیری می شود و اگر 8 نفر از اعضا از پاسخ ها قانع نباشند ایشان استیضاح خواهد شد لذا استیضاح شهردار یک فرایند قانونی دارد و تا این عدد 7 به 8 تبدیل نشود استیضاح شهردار رای نخواهد آورد.حتی اگر پاسخ های شهردار برای 4 نفر از اعضا قانع کنند باشد باز هم استیضاح رای نمی آورد که بر اساس برداشتی که خودم دارم این 4 نفر چون سوالی نداشتند قاعدتا دنبال پاسخ هم نیستند و قطعا به استیضاح رای نخواهند داد.
نگاه اعضای منتقد شورا به عملکرد شهردار، بهبود مدیریت شهری ست و هیچ بحث سیاسی و گروهی در کار نیست.سرعت حرکت شهرداری متناسب با سرعت شورا نیست و انتظار منتقدین شورا این است که مصوبات شورا اجرائی شود و روند خدمت رسانی سرعت بیشتری بگیرد.
ما اعتقاد داریم که زمان 4 ساله شورا بسیار زودگذر است و با روند فعلی نمی توانیم برنامه های خود را در این مدت پیاده سازی کنیم.

برچسب ها