بحران هويت

بحران هويت
آبان 1, 1400
312 بازدید

بحران هويت مهدیه معصومی/ سردبیر بزهکاری، هنجار شکنیها و کجروی هایی هستند که با افزایشش، نگاه کارشناسان، روانشناسان و جامعهشناسان را به خود معطوف کرده است. خانواده به عنوان اولین نهاد اصلی جامعهپذیری افراد، نقش مهمی در افزایش یا کاهش بزه در اجتماع دارد. اختلافات پدر و مادر، الگوی رفتاری نامناسب، ضعف در آموزش و […]

بحران هويت

مهدیه معصومی/ سردبیر

بزهکاری، هنجار شکنیها و کجروی هایی هستند که با افزایشش، نگاه کارشناسان، روانشناسان و جامعهشناسان را به خود معطوف کرده است.
خانواده به عنوان اولین نهاد اصلی جامعهپذیری افراد، نقش مهمی در افزایش یا کاهش بزه در اجتماع دارد.
اختلافات پدر و مادر، الگوی رفتاری نامناسب، ضعف در آموزش و تعلیم و تربیت، مسائل اقتصادی خانواده، نوع اعتقادات مذهبی و بسیاری مسائل دیگر میتواند بر روی بزهکاری تاثیر بگذارد.
از سوی دیگر فرایند سریع و قابل مهار صنعتی شدن و گسترش شهرنشینی و افزایش بی حد و حصر،حاشیه نشینی در شهرهای ایران منتج به عدم توجه به فرهنگ عمومی و شهر نشینی میگردد.
بزهکاری از نتایج حاصل این روند غیر قابل مهار میباشد، به طوری که انحرافات اجتماعی و اخلاقی و بزهکاری های قابل پیشبینی حاصل از این اقدامات افسار گسیخته، کم کم به یک بحران اجتماعی غیر قابل مهار تبدیل شده که گریبان جامعه، به خصوص جوامع شهر نشین را میگیرد.
راهکار قوه قضاییه نیز که گاهی طی طرح های ضربتی اقدام به جمعآوری بزهکاران اجتماعی میکند، چندان موثر واقع نمیشود و معضلات اجتماعی آن بسیار بیشتر است، چرا که طبق آمار، سن بزهکاری بسیار پایین و حدود ۱۴ سال گزارش شده است.
از سوی دیگر قضاوت در خصوص سرمنشاء این مشکلات، کار بسیار مشکلیست، چرا که کنشگران سیاسی، علت این افزایش جرم و جنایت و کاهش سن افراد را عوامل اجتماعی میدانند و به طبع آن، جامعهشناسان نیزعوامل سیاسی را از مهمترین علل افزایش جرم و جنایت و کاهش سن افراد بزهکار میدانند.
اما به عقیده نگارنده، این پدیده بسیار قبیح، برآیندی از تعارض فرهنگی، بومی_محلی و ملی با فرهنگ جهانی شدن است که هنوز در جامعه ما به درستی اجرا نشده است.
از سوی دیگر افزایش این موارد در جامعه به بحران هویت، بیکاری، فقر و عدم کارایی اقتصادی منتج میشود. و در نتیجه به کاهش امنیت اجتماعی میانجامد.
اگرچه در جوامع پیشرفته، بزهکاری خصوصا در بین قشر جوان و نوجوان یکی از مسائل مهم جامعه شناسی شناخته میشود اما متاسفانه در کشور با وجود هشدارهای جامعه شناسان، روانشناسان، جرم شناسان و متخصصان علوم تربیتی، این مسائل هیچگاه به عنوان یک معضل اجتماعی و بحران تلقی نشده است.
بدون شک طبقه اجتماعی، شرایط اقتصادی خانواده و مسائل اقتصادی جامعه، فرار از خانه، عوامل محیطی و جغرافیایی، ناسازگاری والدین و سطح تحصیلات از مهمترین عوامل افزایش بزه در اجتماع باید دانست و به عقیده «اتوکلاین برگ» (روانشناس اجتماعی): هیچ علتی به تنهایی برای رفتار پیچیده و متنوعی مانند بزهکاری جوانان کافی نیست.
اما راهکار کجاست؟
از آنجایی که اقتصاد خانواده یکی از عوامل اصلی و موثر بر کاهش بزه در جامعه است، لذا توسعه اقتصادی و ایجاد رفاه اقتصادی باید از مسائل بنیادی دولتها باشد.
از طرفی افزایش سطح آگاهی جامعه از طریق خانواده ها و رسانههای جمعی نیز میتواند به کم کردن جرم و جنایت در جامعه منتج شود.
افزایش سطح دانش، آگاهی و سواد فیزیکی، از دیگر عوامل کاهش چشمگیر جرم در جامعه هستند.
اشتغالزایی و کم کردن فاصله طبقاتی جامعه هم باید از دیگر اهداف میانمدت و بلند مدت دولتها باشد تا با نگاهی جامع، به روند نزولی بزهکاری در جامعه کمک شود.
در پایان باید به این نکته توجه داشت که کنترل رفتار جوانان و نوجوانان از طریق خانواده، گروه همسالان، مدرسه و در نتیجه جامعه، از بروز رفتارهای نابهنجار، هیجانی و احساسی جلوگیری کرده و جامعهای به مراتب آرامتر خواهیم داشت، که البته این نکته نیز قابل ذکر است که نقش حکومتها و دولتها در تک تک نهادهای مذکور، کاملا تأثیرگذار بوده و نباید از کنار آن به سادگی گذشت.

برچسب ها بحران هویت، مهدیه معصومی، سردبیر چشم به راه،