ترویج فرهنگ مدیریت بحران جامعه محور

خرداد 19, 1401
147 بازدید

ترویج فرهنگ مدیریت بحران جامعه محور محمد مهدی ابراهیمی مروج علم، دانشجوی کارشناسی ایمنی، سلامت، محیط زیست HSE سوانح و بحران ها همواره در زندگی بشریت تاثیر می‌گذارند و افراد جامعه را تحت کنترل خود درآورده و بعضاً به آن ها آسیبی جبران ناپذیر وارد می کنند. قبل، حین و بعد سه مرحله مدیریت بحران […]

ترویج فرهنگ مدیریت بحران جامعه محور

محمد مهدی ابراهیمی
مروج علم، دانشجوی کارشناسی ایمنی، سلامت، محیط زیست HSE

سوانح و بحران ها همواره در زندگی بشریت تاثیر می‌گذارند و افراد جامعه را تحت کنترل خود درآورده و بعضاً به آن ها آسیبی جبران ناپذیر وارد می کنند. قبل، حین و بعد سه مرحله مدیریت بحران هستند که از اهمیت بسیاری برخوردار هستند. اگر تصمیماتی که برای هر مرحله از قبل اتخاذ نشده باشد عملاً در زمان بحران و وضعیت اضطراری مسئولان مربوطه و افراد جامعه غافلگیر شده و آسیب های بسیاری به جامعه و مردم وارد میشود. فرهنگ مدیریت بحران جامعه محور یعنی مردم همواره در سه مرحله قبل و حین و بعد از بحران در کنار متخصصان و مسئولان به روند کاهش آسیب های سوانح کمک کنند و وضعیت موجود را بدتر نکنند.
افراد جامعه باید با آموزش های علمی و کاربردی که سازمان های ذیربط برنامه ریزی کرده اند همواره آمادگی خود را در امر مدیریت بحران افزایش دهند. از بدیهیات مسلم این است که پیشگیری قبل از وقوع حادثه امری ضروری، ارزان و بسیار مهم و حیاتی است.
افراد جامعه اولین پاسخ دهندگانی هستند که با ارائه اولیه خدمات اضطراری در سطح خانواده ها و جوامع سروکار دارند، توانمندسازی آنها می تواند شدت خسارات را به میزان قابل توجهی کاهش دهد. رویکرد مدیریت بحران جامعه محور منجر به ایجاد ظرفیت سازگاری، کاهش آسیب پذیری افراد و توسعه ایمن تر و انعطاف پذیری بیشتر جوامع می شود.
یکی از مزایای مدیریت بحران جامعه محور این است که جامعه هنگام وقوع بحران غافلگیر نمی‌شود و می تواند به امر مدیریت و کنترل بحران در کنار دستگاه های اجرایی کمک و همکاری کند، همچنین وقتی ابعاد حادثه یا بلایا گسترده شود دولت ها امکان و ظرفیت مدیریت کارآمد را ندارند، بنابراین سرمایه گذاری بر توانمند سازی مردم، محلات و جامعه مناسب ترین اقدام است تا در مدت زمان کمتر و با هزینه های مادی و معنوی پایین تر امکان بازگشت به شرایط عادی فراهم شود.
هماهنگی و هم افزایی بین دستگاه ها، توسعه آموزش و امور پژوهشی، پیشگیری، کاهش خطر و آسیب پذیری سبب می شود تا در وقوع بحران ها و مخاطرات طبیعی از جمله سیل و زلزله انسجام و ساماندهی مطلوبی، انجام شود. مدیریت بحران جامعه محور باعث انسجام و یکپارچگی سازمان ها و هماهنگ بودن افراد جامعه با آن ها هنگام وقوع سوانح و بحران ها میشود.
رویکرد جامعه محور تمرکز دارد به موضوع تاب آوری جوامع در برابر بحران ها، بنابراین اگر این امر به صورت کامل و جامع توسط سازمان های مربوطه دنبال شود، می‌تواند جامعه را در برابر مخاطرات آماده سازد و هنگام وقوع بحران، افراد جامعه و مسئولان مربوطه به درستی بحران را کنترل و مدیریت کنند و وضعیت اضطراری و بحرانی را تبدیل به وضعیت عادی و روزمره کنند.

برچسب ها