تصویر؛ زن اشغال گرد درقاب تصویر

خرداد 27, 1401
571 بازدید

تصویر؛ زن اشغال گرد درقاب تصویر   اراک– یدالله رحمتعلی او را در خیابان شهید بهشتی( عباس آباد ) دیدم زن سطل زباله را خم کرده بود وتاکمر هم داخل سطل فرو رفته وبرای زنده ماندن، نه برای زندگی کردن تلاش می‌کرد. تا از دم خورد دیگران برای سیر کردن شکم بچه‌هایش بهره ببرد. روزگار […]

تصویر؛ زن اشغال گرد درقاب تصویر

 

اراک– یدالله رحمتعلی

او را در خیابان شهید بهشتی( عباس آباد ) دیدم زن سطل زباله را خم کرده بود وتاکمر هم داخل سطل فرو رفته وبرای زنده ماندن، نه برای زندگی کردن تلاش می‌کرد. تا از دم خورد دیگران برای سیر کردن شکم بچه‌هایش بهره ببرد. روزگار غریبی است.

گفت: ۳ فرزند دارم. شوهرم کارگر است آنچنان که باید قدرت و توان کار کردن ندارد. در شرایط سخت اقتصادی به سر می برم. برای حفظ حیثیتم اینطوری نون در میارم تاشکم بچه ها را سیر کنم. اگر بی حیثیت و در قید شرافتم نبودم و زن هستم، مثل بعضی ها می تونستم جور دیگه ای باشم.
او هیچ توضیح دیگری نداد و گفت:برو دنبال کارت، بذار به کارم برسم. شل بجومم، دست زیاد است! همکارای دیگه سطلها را خالی کرده، آنوقت چیزی گیرم نمیاد!. اما رزاق اون بالا نشسته مارا میپا.
من هم بیش از این مزاحم کسب و کارش نشدم. با کلی درگیری فکری راهم را گرفتم رفتم و رفتم دنبال کارم.

برچسب ها