توجه ویژه به اموزش و توانمند سازی شوراهای اسلامی روستاها،دهیاران و کارکنان دهیاری 

توجه ویژه به اموزش و توانمند سازی شوراهای اسلامی روستاها،دهیاران و کارکنان دهیاری 
اسفند 14, 1400
71 بازدید

مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری مرکزی در گفتگو با چشم به راه گفت: توجه ویژه به اموزش و توانمند سازی شوراهای اسلامی روستاها،دهیاران و کارکنان دهیاری کارگاه های آموزشی آشنایی با قوانین و مقررات ویژه روسای شوراهای اسلامی منتخبین دوره ششم در روستاها در کل شهرستان های استان مرکزی برگزار شد. در استان […]

مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری مرکزی در گفتگو با چشم به راه گفت:

توجه ویژه به اموزش و توانمند سازی شوراهای اسلامی روستاها،دهیاران و کارکنان دهیاری

کارگاه های آموزشی آشنایی با قوانین و مقررات ویژه روسای شوراهای اسلامی منتخبین دوره ششم در روستاها در کل شهرستان های استان مرکزی برگزار شد.
در استان مرکزی حدود ۲۴۷۷ عضو شورا هستند که در کنار ۸۰۱ دهیاری نقش مهمی در پیشرفت و‌ توسعه دارند.
پاکپور افزود: یکی از ظرفیت های خوبی که در قانون پیش بینی شده است؛ مشارکت مردم در امر توسعه روستاهاست که در قالب شورای اسلامی شکل گرفته است.
سه رکن مهم در توسعه روستاها نقش آفرین هستند ( شوراهای اسلامی، مجموعه دولت و‌نهاد دهیاری ها) زمانی که این سه رکن بتوانند با یک تعامل موثر و سازنده در کنار هم در جهت حل مشکلات مردم گام بردارند ما قطعا شاهد تحولات اساسی در روستاها هستیم.
طبیعتا یکی از الزامات تحقق این مهم این است که شوراهای اسلامی با قوانین و مقررات مرتبط آشنا باشند و در چهارچوبی که برای آنها تعریف شده با اختیاراتی که قانون به آنها داده و اهدافی که از پیش تعیین شده بتوانند در جهت حل مشکلات مردم در روستاها و‌توسعه بیش از پیش روستاهای استان گام بردارند. بر همین اساس دوره های آموزشی با حضور اعضای این شوراها در سطح 24بخش استان برگزار شد و نتیجه آن آشنایی بیشتر با قوانین و ‌مقررات خواهد بود و تعامل بهتری که می توانند با نهاد دهیاری و مجموعه دولت داشته باشند.
گفتنی است که از ۱۴ مرداد سال جاری تعداد ۳۷ کارگاه آموزشی با عناوین آشنایی با وظایف شورا _ قوانین و مقررات مربوطه_ آشنایی با آیین نامه های مالی _انتقال تجربیات موفق و غیره؛ ویژه اعضای شورای اسلامی در سطح بخش های استان برگزار گردید.
در مجموع در استان مرکزی تعداد ۸۰۱ روستا دارای شورای اسلامی هستند و حدود ۲۴۷۷ نفر عضو این شوراها می باشند.
دفتر امور روستایی و شوراها به صورت مستمر آموزش های مورد نیاز را برای اعضای شوراهای اسلامی, دهیاران و کارکنان دهیاری ها برگزار می نماید که تاکنون ۸ کارگاه برای دهیاران جدید تحت عناوینی همچون وظایف ۴۸ وگانه دهیاران_ تعامل دهیاران با شورا و‌مردم_ اموال و امور مالی و عمرانی دهیاری ها_ بیمه مسئولیت مدنی برگزار شده است.

برچسب ها