سخت تر از هر سال گذشت…

سخت تر از هر سال گذشت…
اسفند 28, 1400
491 بازدید

سخت تر از هر سال گذشت… مهديه معصومي/ سردبير سال ۱۴۰۰ را شاید بتوان یکی از سخت ترین سال های اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی کشور پس از انقلاب اسلامی دانست. اگرچه با شروع سال ۱۴۰۰ و نوید شروع بهکار دولت جدید گمان می رفت که خون تازهای در رگهای کالبد نیمهجان اقتصاد کشور دمیده […]

سخت تر از هر سال گذشت…

مهديه معصومي/ سردبير
سال ۱۴۰۰ را شاید بتوان یکی از سخت ترین سال های اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی کشور پس از انقلاب اسلامی دانست. اگرچه با شروع سال ۱۴۰۰ و نوید شروع بهکار دولت جدید گمان می رفت که خون تازهای در رگهای کالبد نیمهجان اقتصاد کشور دمیده شود، اما با گذشت حدود ۱۲ ماه از سال و ۸ ماه از آغاز دولت جدید مسائلی باعث شد که این رشد به سرمنزل مقصود نرسد و آنچه که برای پیشرفت مسائل یاد شده پیش بینی شده بود اتفاق نیفتد. تورم، رشد اقتصادی نامناسب و رکود در بخش های زیادی از جمله مسکن در بسیاری از ماههای سال، از عوامل موثر بر آمار اقتصادی نامناسب کشور بود.
از طرفی رشد اقتصادی در سال گذشته که به لطف رشد صنایع بزرگ مانند فولاد و آلومینیوم در ۹ ماهه اول سال گذشته وجود داشت در مدت مشابه امسال چندان ارتقاء پیدا نکرد و رشد محسوس آن در سال جاری خصوصاً در عمده مردم که در بخش اداری و خدماتی مشغول هستند حس نشد.بحران کرونا نیز که برای سومین سال متوالی مثل تمام دنیا مهمان ناخوانده کشور ما نیز بود، ملغمهای شد و بحران اقتصادی ، تعطیلی یا نیمه تعطیلی کسب و کارها، وضع اقتصادی بسیاری از مردم را تحت الشعاع قرار داد. صنایع حمل و نقل (باری و مسافری) نیز تحت تاثیر سیطره کرونا بر کشور ضررهای هنگفتی تحمیل کرد. صنایع گردشگری و هتلداری نیز در همین زمره در کوران ضرردهی قرار گرفتند. نکته بعدی، نوسانات شدید در بازارهای مالی و حبابی شدن قیمت ها به دلیل هجوم مردم به آن سمت و متعاقب آن، تورم در این بازارها شده است.
بورس هم که چندین ماه است به دلیل کاهش تقاضا مدام در حال سقوط و ضرردهی است. دیگر نکته قابل طرح که این روزها به دلیل خوف و رجاءهای مذاکرات وین، بیش از پیش مورد توجه بازار ایران است نرخ ارز است. تمامی این موارد، نکاتیست که توجه ویژه دولتمردان کشور را برای نیل به اهداف و چشم انداز مثبت در ایران اسلامی را میطلبد. موضوعی که سالهاست در چنبره سیاسیبازیهای برخی از مسئولین جایگاهی ندارد و مردم، به خصوص قشر آسیبپذیر جامعه، از نظر مالی با این نوسانات قیمت ها به خصوص در ایام منتهی به پایان سال، بیشتر دست به گریبان هستند؛ مردمی که با تمام فشارهای اقتصادی و اجتماعی، هنوز هم تا پای جان در خدمت انقلاب اسلامی ایران و آرمان پاک شهدای انقلاب و جنگ هستند. به هر روی و با تمام این تفاسیر امیدواری به آینده ایران اسلامی مهمترین وظیفه ماست که امیدواریم در این شرایط حساس، از آن سربلند بیرون بیاییم.

برچسب ها