عدم مديريت در بهزيستي استان بيداد ميکند

خرداد 24, 1400
173 بازدید

عدم مديريت در بهزيستي استان بيداد مي‌کند بي ثباتي در مديريت امينی مددجويان گروه اجتماعي : نيمه دوم اسفندماه 96، براي بهزيستي استان مرکزي، سرنوشتي بي مانند رغم خورد که تجربه هايي نه چندان موفق که تلخ را داشت و به واسطه ي مديريتي ناکارآمد، بسياري از کارآمدهاي انساني خود را از دست داد. رئيس […]

عدم مديريت در بهزيستي استان بيداد مي‌کند

بي ثباتي در مديريت امينی مددجويان

گروه اجتماعي : نيمه دوم اسفندماه 96، براي بهزيستي استان مرکزي، سرنوشتي بي مانند رغم خورد که تجربه هايي نه چندان موفق که تلخ را داشت و به واسطه ي مديريتي ناکارآمد، بسياري از کارآمدهاي انساني خود را از دست داد.

رئيس اداره بهزيستي تفرش، در حالي بر کرسي مديريت بهزيستي استان نشست که گويا هيچ پيش زمينه اي از عملکرد بهزيستي استان ندارد و گويا ماموريتش اين است که شخم بزند بر آنچه که مديران پيشين کشت و چيدمان کرده و موفق نيز عمل کرده بودند.

گويا آمده تا بر هم بزند هر آنچه آرامش بهزيستي استان و شهرستان است؛ و از قبال اين آرامش، مددجويان بسياري، گذرانِ عمر و امرار معاش مي کردند.

اما حالا شرايط بر مددجويان و خانوارهاي تحت پوشش نيز ناهموار و نامساعد شده است؛ چراکه متصديان در بخش هاي مختلف، به واسطه ي جابجايي هاي ناصحيح و غير اصولي مديريت، قادر به پاسخگويي حرفه اي و ارائه خدمات تخصصي نيستند.

” کمک مربي کودکان، سرپرست امور مالي مي‌شود”  /   ” پرستار شيرخوارگاه، رئيس بهزيستي يک شهرستان مي شود”  /  ”  کارمند صِرف اداره، رئيس بهزيستي يک شهرستان مي‌شود”

با اين اوصاف، خروجي کار قطعا ايجاد فضاي رقابتي ناسالم ميان همکاران استان و شهرستان و سلب امنيت شغلي و رواني همکاران به واسطه ي جابجايي هاي غيرتخصصي و غير حرفه اي خواهد شد که اکنون شاهد آن هستيم.

البته که عملکرد مديريت ناکارآمد بهزيستي استان به همين عزل و نصب ها ختم نمي شود؛ چراکه برگزاري کميسيون هاي سطح بندي معلوليت، بدون توجه به دستورالعمل مربوطه، دخالت در تصميمات امور مالي و حوزه پشتيباني بدون تخصص لازم ، دخالت در تصميمات روساي شهرستانها، واگذاري ساختمان هاي دولتي بهزيستي در اختيار افراد غير، تضييع حقوق مددجويان و بي عدالتي در ارائه خدمات بهزيستي و اولويت نهادن بر مددجويان سفارشي مسئولان استان از جمله تخلفاتي محرز است که در کارنامه ي عملکرد مديريتي وي ثبت شده است.

گواه همه ي موارد ذکر شده مي تواند، نبود بانک اطلاعاتي دقيق و مشخص از مددجويان استان باشد؛ و همين مسئله، جايگاه بهزيستي استان در رتبه بندي هاي کشوري را نامعلوم ساخته است.

وجود اسامي صوري در ميان فهرست مددجويان بيمه شده از محل هدفمندي يارانه ها(بيمه پردازي)، کمبود اقلام توانبخشي جهت ارائه به مددجويان و توانيابان و عدم حمايت موسسات خيريه داراي مجوز براي ارايه خدمات مطلوب به مددجويان ادارات، همه و همه از جمله مشکلات حاد مجموعه بهزيستي استان است که آتش اين سوء مديريت،دامن بسياري از مراکز و مددجويان را گرفته است.

300 ابلاغيه و جابه جايي حدود 50 نفر از پرسنل اداره استان طي دو سال اخير به دفعات مکرر و متعدد در حوزه هاي مختلف، صدمات جبران ناپذيري بر پيکره ي امنيت شغلي کارکنان مجرب و در نهايت، آسيب جدي بر زندگي مددجويان تحت پوشش وارد مي کند که با هيچ فرمولي قابل جبران نخواهد بود.

جابجايي بدون لحاظ کردن توانمندي، تجربه، تحصيلات، آموزش ها، فضاي فارغ از امنيت شغلي و سرشار از استرس رواني به همراه دارد.

از سويي ديگر اختلال جدي در هزينه کردِ اعتبارات دفاتر تخصصي و عدم نظارت صحيح بر کار مراکز و نيز بکارگيري نيروهاي بدون تجربه در پست هاي معاونت و روساي شهرستان ها، حجّت را بر سوء مديريت در اين اداره ي سرنوشت ساز براي مددجويانِ تحت پوشش، تمام خواهد کرد.

 

++++++++

 

 

برچسب ها