فرار رو به جلو

فرار رو به جلو
دی 20, 1400
251 بازدید

فرار رو به جلو به قلم:مهدیه معصومی این روزها درد را از هر طرف بخوانید درد است، گلهها و درد دلهای توانخواهان بهزیستی استان مرکزی را همه می شنوند اما انگار اداره کل بهزیستی و در راس آن خانم امینی به عنوان مدیرکل این اداره نه حوصله شنیدن دارد و نه مشکلات و دغدغه های […]

فرار رو به جلو

به قلم:مهدیه معصومی

این روزها درد را از هر طرف بخوانید درد است، گلهها و درد دلهای توانخواهان بهزیستی استان مرکزی را همه می شنوند اما انگار اداره کل بهزیستی و در راس آن خانم امینی به عنوان مدیرکل این اداره نه حوصله شنیدن دارد و نه مشکلات و دغدغه های توانخواهان برایشان آنچنان اهمیتی دارد.
وقتی صحبت از توانخواهان میشود، منظور کسانی هستند که یا از لحاظ جسمی یا از نظر روحی در شرایط طبیعی قرار ندارند و طبعا خواستههایشان هم با افراد جامعه، متفاوت است.
مشکلاتی که به دلیل عدم زیرساخت های مناسب برای معلولین، این قشر آسیب پذیر را بیش از پیش با چالش روبرو میکند.اینجاست که نقش بهزیستی باید به چشم بیاید.
اگرچه چالشهای پیش روی معلولین در جامعه بسیار زیاد است اما با نگاهی به توانایی های ذاتی بسیاری از توانخواهان میبینیم که چه انگیزههایی پشت این مشکلات نهفته است که میتوان با مدیریت صحیح، از آنها در جامعه استفاده کرد.
کمتوجهی یا بیتوجهی در معماری شهری، پارکها، تفرجگاهها و …. سنگ بزرگی پیش پای معلولین عزیز است که میتوان با تعامل بیشتر و کارآمد بین بهزیستی و ارگانهای ذیربط ، تا حدود زیادی از این مشکلات را مرتفع کرد.
از سوی دیگر، عدم بکارگیری معلولین در بخشهای مختلف اداری و دولتی، یک بیانگیزگی بزرگ را در بین قشر تحصیلکرده این بخش از جامعه برانگیخته است، چرا که در بسیاری از بخشهای دولتی، آنچیزی که بیشتر به چشم میآید، لابی گری هاست و بیتوجهی به معلولین کاملا مشهود است.
از سوی دیگر بخش اعظمی از مستمری بگیران بهزیستی با کمترین میزان یعنی حدود ۳۰۰ هزار تومان باید از پس مشکلات عدیدهای مثل تامین پوشک ، دارو و درمان بربیایند، که عملا چنین چیزی غیرممکن است.
موضوع مسکن معلولین نیز بحث بسیار مفصلی است که امیدواریم مسوولین امر، با ساز و کار درست و حسابشدهای در پی رفع این مشکلات برآیند.
عبور و مرور معلولین در سطح شهر حتی با اتوبوسهای شرکت واحد، با توجه به نبود زیرساخت های مناسب بسیار دشوار و در برخی مواقع غیر ممکن است.
از سوی دیگر و همانگونه که پیشتر گفته شد، تامین دارو و هزینههای سرسامآور آن برای بسیاری از معلولین عزیز، دشوار و در برخی موارد غیرممکن است و اگر کمکهای مردمی به یاری توانخواهان نیاید، زندگی برای آنها سختتر از گذشته خواهد شد.
اما نکته قابل توجه در این خصوص، کم توجهی و حتی بی توجهی مدیرکل بهزیستی استان به بسیاری از خواسته های به حق توانخواهان بهزیستی است و اگر رسانه ای در صدد احقاق حق این قشر آسیب پذیر برآید، به جای شنیدن پاسخ از مدیرکل بهزیستی استان، شاهد شکایت ایشان از آن رسانه و به نوعی فرار روبه جلو از جانب ایشان خواهد بود.
اما باید اعلام کنیم ما به عنوان بخشی از جامعه مطبوعات استان، امیدواریم مدیرکل بهزیستی استان با سعه صدر بیشتر، صرفا در جهت پاسخگویی و رسیدگی بیشتر و بهتر به معلولین گرانقدر برآمده و به جای مبارزه با عدالتخواهان، برای رفع نواقص اداره تحت نظارتش، تلاش بیشتری کند.

برچسب ها