نارضایتی از عملکرد شهردار کاملا مشهود است.

نارضایتی از عملکرد شهردار کاملا مشهود است.
تیر 1, 1401
166 بازدید

محمد عسگری ، عضو شورای کلانشهر اراک در صحن علنی شورا: نارضایتی از عملکرد شهردار کاملا مشهود است. ۸ نفر تصمیم گرفتیم که ایشان را استیضاح کنیم ، اینکه ۸ نفر شدند ۷ نفر بماند. برخی افراد از آب گل آلود ماهی می گیرند و از این فرصت به وجود آمده استفاده می کنند که […]

محمد عسگری ، عضو شورای کلانشهر اراک در صحن علنی شورا:

نارضایتی از عملکرد شهردار کاملا مشهود است.

۸ نفر تصمیم گرفتیم که ایشان را استیضاح کنیم ، اینکه ۸ نفر شدند ۷ نفر بماند.

برخی افراد از آب گل آلود ماهی می گیرند و از این فرصت به وجود آمده استفاده می کنند که این موضوع جای بحث دارد.

به موقع مردم و رسانه ها متوجه می شوند که چرا و روی چه موضوعاتی ایراد گرفتیم.

برچسب ها