واکاويِ تاثيرات موسيقي بر روح، بدون کوچکترين توجهي به موسيقي، و روح!

واکاويِ تاثيرات موسيقي بر روح، بدون کوچکترين توجهي به موسيقي، و روح!
اسفند 14, 1400
298 بازدید

واکاويِ تاثيرات موسيقي بر روح، بدون کوچکترين توجهي به موسيقي، و روح! طبق اخبارِ واصله و البته بر اساس ادعای افراد محلی، یک قطعهی موسیقی، به نام “یکشنبهی غمانگیز” اثر یک هنرمند مجارستانی، سالها پیش باعث خودکشیِ تعدادی از شنوندههایش شده است… سواد موسیقیاییِ من دراین حد است که میتوانم آهنگ شاد را از غمگین […]

واکاويِ تاثيرات موسيقي بر روح، بدون کوچکترين توجهي به موسيقي، و روح!

طبق اخبارِ واصله و البته بر اساس ادعای افراد محلی، یک قطعهی موسیقی، به نام “یکشنبهی غمانگیز” اثر یک هنرمند مجارستانی، سالها پیش باعث خودکشیِ تعدادی از شنوندههایش شده است…
سواد موسیقیاییِ من دراین حد است که میتوانم آهنگ شاد را از غمگین تشخیص بدهم. در حوزهی روانشناسی هم فقط میدانم که زیگموند فروید از ژان پیاژه خوشتیپ تر است. ولی بر اساس تجربهی شخصی میتوانم بگویم: آنهایـــی کـه با شنیــدنِ موسیـقی “یکشنبهی غــمانگیـز” خودکشی کردند را اصلا نباید ضعیف و بیمار بخوانیـم. زیرا موسیقی واقعا میتواند تاثیرات بسیار عمیقی بر روح و روانِ انسانها بگذارد. مثلا خودِ من همین دیشب داشتم به یک ترانهی معروف گوش میدادم. این اثر آنچنان در من رسوخ کرد که کاملا حس میکردم یک دختـر آبادانیام که بیقرارم، و عاشـق شدم و خبــر ندارم!! بعد در حالی که بیقرار بودم و خبر نداشتم، داشتم خودمرا توی گِل میپلِکاندم! مَخلص و نتیجهی ارزشمند و گرانبارِ این واکاوی این است که یکشنبه ها بندری گوش نکنید.
آسِدمِتّی

برچسب ها