پويايي کشور در گرو احزاب قدرتمند

دی 30, 1400
400 بازدید

پويايي کشور در گرو احزاب قدرتمند • احمد شهرجردی، پژوهشگر اجتماعی در این سالها شرایط کشور برای هیچ یک از ما قابل قبول نبوده و انتقادات زیادی به جریان مدیریتی حاکم داریم. اینکه تحریم ها چه آثار زیان باری به همراه داشته نیز بر کسی پوشیده نیست اما از طرفی با پدیده ناکارآمدی سیستمی مواجه […]

پويايي کشور در گرو احزاب قدرتمند

• احمد شهرجردی، پژوهشگر اجتماعی

در این سالها شرایط کشور برای هیچ یک از ما قابل قبول نبوده و انتقادات زیادی به جریان مدیریتی حاکم داریم. اینکه تحریم ها چه آثار زیان باری به همراه داشته نیز بر کسی پوشیده نیست اما از طرفی با پدیده ناکارآمدی سیستمی مواجه شده ایم، این عارضه تاکنون توانسته آسیب های جدی به بخش های مختلف نظام وارد نماید.بی اعتمادی اجتماعی یکی از شاخصه های اصلی این ماجراست که البته این بی اعتمادی عوارض بعدی نیز به دنبال خواهد داشت. پیامد ناکارآمدی در بخش اقتصادی،فرهنگ،سیاست داخلی و حوزه فرهنگ را بی نصیب نگذاشته و چالش های اجتماعی کشور را به سرعت افزایش داده است. برای برون رفت از این مشکلات و نحوه مدیریت صحیح کشور چاره ای جز بازگشت به قانون اساسی نداریم.
کتاب مرجعی که در سالهای گذشته مورد بی مهری مدیران مختلف نظام قرارگرفته و هرکسی برداشت خودرا به آن نسبت داده است. کی از شاخصه های مهم در قانون اساسی، وجود احزاب در کهکشان سیاسی کشور است که با سرعت، جایگاه سیاسی و اجتماعی خودرا از دست داده اند و فاقد اعتبار شده اند،که این امر پیامدهای بسیار خطرناکی برای نظام سیاسی ایران خواهد داشت و احتمال تک صدایی شدن در سیستم مدیریتی نظام را تقویت خواهد کرد.
کم رنگ شدن احزاب و از دست دادن جایگاه اجتماعی ایشان، جامعه مدنی را نیز تضعیف خواهد کردکه در این صورت عواقب ناشی از این امر هزینه بر و جبران ناپذیر خواهد بود.
گرچه گلایه هایی به عملکرد احزاب در سال های گذشته وارد است ولی می بایست احزاب خصوصا نیمه فعال کشوربا بازنگری در اسناد بالادستی خود را در مسیر توسعه کشور قرار داده و به مطالبات سیاسی مردم توجه نمایند.
احزاب،منطبق بر روح قانون اساسی کشور می بایستی جایگاه اجتماعی و سیاسی خودرا از حاکمیت مطالبه کنند و بعد از عهده دارشدن مسئولیت های مختلف درکشور، نسبت به مطالبات عمومی پاسخگو باشند.
قانون اساسی فصل الخطاب است و به خوبی وظایفی را بر احزاب محول کرده است که کوتاهی از انجام این وظایف، نقض قانون اساسی به شمار می آید. نیاز به حضور احزاب بیش از پیش حس می شود و مسئولیت اجتماعی و سیاسی احزاب حکم می کند با تغییر نگاه خود به منافع ملی، نگاه مسئولانه و رویکرد مسئولانه را نسبت به مسائل پیش روی کشور داشته باشند تا بلکه بتوان شرایط بحرانی را مدیریت کرد.

برچسب ها