در سوگ هوشنگ ابتهاج «سایه»

در سوگ هوشنگ ابتهاج «سایه»
مرداد 20, 1401
110 بازدید

در سوگ هوشنگ ابتهاج «سایه» به یاد اسطوره شعر و ادب پارسی زنده یاد هوشنگ ابتهاج(سایه) شعر: از یدالله رحمتعلی: اشکم زدیده چکید، آنگاه که رفتن این اسطوره شنیدم. هزار شعر برلبابم روئید وقتی که پیام تورادیدم. آه! زندگی چه آهنگ جدایی دارد، وقتی همه با شعر ارغوانی رفتند. یدالله رحمتعلی بیستم مرداد ۱۴۰۱

در سوگ هوشنگ ابتهاج «سایه»

به یاد اسطوره شعر و ادب پارسی زنده یاد هوشنگ ابتهاج(سایه)

شعر: از یدالله رحمتعلی:

اشکم زدیده چکید،
آنگاه که رفتن این اسطوره شنیدم.

هزار شعر برلبابم روئید
وقتی که پیام تورادیدم.

آه! زندگی چه آهنگ جدایی دارد،
وقتی همه با شعر ارغوانی رفتند.

یدالله رحمتعلی بیستم مرداد ۱۴۰۱

برچسب ها